ออมสินให้กู้ยืม 10,000 ดอกเบี้ยแค่ 10 บาท เช็ครายละเอียดด่วน

 

ธนาคารออมสินของรัฐบาลยังคงเปิดให้ประชาชนทั่วไป ผู้มีรายได้อิสระสมัครสินเชื่อฉุกเฉินผ่าน www.gsd.or.th วงเงินกู้สำหรับผู้มีรายได้อิสระไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน

 

จนกว่าวงเงินบรรเทาทุกข์ที่ได้รับอนุมัติจะเต็ม โดยผู้ประกอบวิชาชีพอิสระสามารถสมัครสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องช่วงโควิด-19 ได้สูงสุด 10,000 บาท ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ทางเลือกในการลงทะเบียนสินเชื่อโดยมีค่าธรรมเนียม

ขั้นตอนที่ 2: กรอกรายละเอียดตามเมนูที่กำหนด

ขั้นตอนที่ 3: รอการนัดหมายทาง SMS ของธนาคาร และเตรียมเอกสารสัญญาดังนี้

– สำเนาบัตรประชาชน

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– เอกสาร/หลักฐานแสดงผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) (ถ้ามี) เช่น เอกสารคำสั่งปิดกิจการ/ประกาศครอบครองจากหน่วยงานราชการ เป็นต้น

– เอกสารแสดงการชำระหนี้ตามปกติ หากลูกค้ามีประวัติหนี้คงค้าง

ขั้นตอนที่ 5: ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติทาง SMS และธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากภายใน 3 วันทำการหลังจากได้รับ SMS

ขั้นตอนที่ 6: ถอนเงินสดผ่าน ATM หรือบัตรเดบิต MyMo หรือ ATM

  • คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

– สัญชาติไทยและอายุเกิน 20 ปี แต่เมื่อรวมอายุผู้กู้กับอายุเงินกู้แล้ว อายุต้องไม่เกิน 70 ปี
– ภาคส่วนนอกภาคเกษตรที่ประกอบอาชีพอิสระ (เช่น พ่อค้า พนักงาน/ผู้รับเหมาทั่วไป คนขับรถแท็กซี่ มัคคุเทศก์ ฯลฯ)
– รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท
– มีที่อยู่ที่ชัดเจนที่สามารถติดต่อได้
– ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

  • เงื่อนไขเครดิต

– วงเงิน 10,000 บาท

– อัตราคงที่ (อัตราคงที่) 0.10% ต่อเดือน

– ไม่ต้องค้ำประกัน

– ระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน 2 ปี 6 งวดแรกไม่ชำระคืน และงวดที่ 7 เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยซึ่งจะหักออกจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้

– ระยะเวลาอนุมัติสินเชื่อและเตรียมสัญญาถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ 2 หมื่นล้านบาท

ขอบคุณข้อมูล : ธนาคารออมสิน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น