สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ ดอกเบี้ยต่ำ วงเงิน 50,000

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ ดอกเบี้ยต่ำ วงเงิน 50,000

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ จาก “ธนาคารกรุงไทย” เป็นสินเชื่อที่ไม่จำเป็น

ต้องมีบุคคลค้ำประกัน เพราะเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์

สามารถใช้จ่ายตามความสะดวกของผู้กู้ เพียงแค่มีบัญชีเงินเดือนผ่าน

“ธนาคารกรุงไทย” ก็สามารถยื่นขอสมัคร “สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ”

โดยเป็นวงเงินพร้อมใช้สำหรับผู้กู้ วงเงินกู้ยืมสูง อัตราดอกเบี้ยต่ำ

หากไม่มีการใช้จ่าย จะไม่มีการคิดดอกเบี้ยในวงเงิน “สินเชื่อ”

ผ่อนสบายสูงสุด 1 ปี เพิ่มความสะดวกในการใช้จ่ายให้มากขึ้น

เงื่อนไขการสมัคร สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อ

เป็นบุคคลสัญชาติไทย ในการสมัครสินเชื่อ

มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป ในการสมัครสินเชื่อ

มีรายได้ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 13,000 บาท ต่อเดือน

พนักงานข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน

เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ มีรายได้ไม่น้อยกว่า 13,000 บาท ต่อเดือน

พนักงานราชการ พนักงานสัญญาจ้าง ลูกจ้าง ของหน่วยงานราชการ

หรือรัฐวิสาหกิจ มีรายได้ไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ต่อเดือน

พนักงานประจำของหน่วยงานเอกชน มีรายได้ไม่น้อยกว่า 18,000 บาท ต่อเดือน

เอกสารประกอบการสมัครผู้กู้สินเชื่อ

สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้กู้

สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้

หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด

ใบแจ้งยอดเงินบัญชีธนาคาร Statement

วงเงินกู้สินเชื่อ

หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ที่ต้นสังกัดมีการทำข้อตกลง

กับธนาคารฯ วงเงินกู้ยืมสูงสุด 12 เท่าของรายได้

หน่วยงานเอกชน ที่ต้นสังกัดมีการทำข้อตกลงกับธนาคารฯ

วงเงินกู้ยืมสูงสุด 10 เท่าของรายได้

หน่วยงานที่ไม่มีการทำข้อตกลงกับธนาคารฯ วงเงินกู้ยืมสูงสุด 5 เท่าของรายได้

ระยะเวลากู้สินเชื่อ

ระยะเวลากู้สินเชื่อยืม 12 เดือน

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ จาก “ธนาคารกรุงไทย” เป็นสินเชื่อที่ไม่จำเป็น

ต้องมีบุคคลค้ำประกัน เพราะเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น