สินเชื่อธนาคารกรุงเทพ มีทุนสำรองจ่ายให้ ยืมได้ทันทีวงเงิน 50,000 บาท

3 กลุ่มอาชีพ 16 สาขา รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

โดยแบ่งเกณฑ์วัดระดับฝีมือแรงงาน เป็น 3 ระดับ และมีเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานที่แตกต่างกันในแต่ละสาขา ซึ่งผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้ใบรับรองผ่านการทดสอบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในครั้งนี้ มีการกำหนดเพิ่มเติมขึ้นใหม่ 1 กลุ่มสาขาอาชีพ รวม 4 สาขา โดยมีอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดังนี้

สินเชื่อธนาคารกรุงเทพ มีทุนสำรองจ่ายให้ ยืมได้ทันทีวงเงิน 50,000 บาท

สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ ธนาคารกรุงเทพ เป็นสินเชื่อที่สามารถสมัครได้ง่าย ไม่ยุ่งย ากไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน เบิกใช้ทันใจด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท

ผ่อนเริ่มต้นเพียง 500 บ าท หรือ 5% ของภาระหนี้คงค้าง

ไม่เบิกใช้ ไม่มีดอกเบี้ยใครที่กำลังสนใจ ต้องการสินเชื่อ

เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการเงิน ใช้เพื่อเป็นเงิ นหมุนเวียนในการใช้จ่ายต่างๆ

หรือ เป็นเงินสำรองไว้ยามในจำเป็น

สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ ถือว่าเป็นสินเชื่อที่ตอบโจทย์มาก

หากสนใจสมัครเช็ครายละเอียดข้างล่างนี้

รายละเอียดสินเชื่อ วงเงินสินเชื่อ

-วงเงินสูงสุด 3 เท่าของรายได้ ตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้ านบ าท

จุดเด่นสินเชื่อ

-อนุมัติไว เบิกใช้ทันใจด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท

-ชำระคืนเป็นรายเดือน เริ่มต้นเพียง 500 บ าท

หรือ 5% ของภาระหนี้คงค้าง ไม่เบิกใช้ ไม่มีดอกเบี้ยของสินเชื่อ

-ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

สมัครครั้งเดียวมีวงเงินเบิกใช้ได้ตลอด เพิ่มสภาพคล่องได้ง่าย

คุณสมบัติสมัครสินเชื่อ

-บุคคลสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี

-เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ

และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ

-มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บ าทขึ้นไป

-มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

จุดเด่นสินเชื่อ

-อนุมัติไว เบิกใช้ทันใจด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท

-ชำระคืนเป็นร ายเดือน เริ่มต้นเพียง 500 บ าท

หรือ 5% ของภาระหนี้คงค้าง ไม่เบิกใช้ ไม่มีดอกเบี้ย

-ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

สมัครครั้งเดียวมีวงเงินเบิกใช้ได้ตลอด เพิ่มสภาพคล่องได้ง่าย

คุณสมบัติสมัครสินเชื่อ

-บุคคลสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี

-เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ

และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ

-มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บ าทขึ้นไป

-มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารสมัครสินเชื่อ

-บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้ าน

-สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท

(ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)

-บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน

-หน้าบัตรบีเฟิสต์ของผู้ขอสินเชื่อ ที่ใช้กับบัญชีสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ เป็นบริการสินเชื่อส่วนบุคคลที่เปิดโอกาศให้ผู้ที่กำลังต้องการเงินเพื่อเป็นวงเงิ นสำรองใช้จ่าย

หรือ เพื่อใช้การหมุนเวียนสภาพคล่องต่างๆได้ตามต้องการ

สมั ครครั้งเดียวมีวงเงิ นเบิกใช้ได้ตลอด เพิ่มสภาพคล่องได้ง่าย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น