สินเชื่อLINE BK เปิดให้ลงทะเบียน อยู่ที่ไหนก็กู้ได้ 

สินเชื่อLINE BK เปิดให้ลงทะเบียน อยู่ที่ไหนก็กู้ได้ 

สินเชื่อ LINE BK อนุมัติไว ไม่มีรายได้ประจำก็สามารถยืมได้

อย า กจะใช้วงเ งินเมื่อไหร่ก็สามารถทำได้ทันที

เบิกถอนเงิ นสดได้สะดวกสบ ายทุกที่ทุกเวล า

โดยไม่มีค่ าธรรมเนียม ได้วงเ งินคืนทันทีเมื่อชำระคืน

และผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 60 เดือน

ร ายละเอียดสินเชื่อและขั้นตอนการยืมสินเชื่อ มีอะไรบ้ างไปดูกันได้เลย

ข้อมูลผลิตภัณฑ์/วงเงิ นให้ยืมสินเชื่อ

วัตถุประสงค์สินเชื่อ

สินเชื่ อหมุนเวียน เพื่อนำไปใช้ประโยช น์ตามที่ผู้กู้ต้องการ

เช่ น เพื่อการบริโภค และการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

วงเงิ นพร้อมใช้

จ่ายต่ำสุดแค่เดือนละ 2% หรือ 200 บ าทคิดดอกเบี้ยร ายวัน ใช้เท่าไหร่ จ่ายเท่านั้นเบิกถอนเงิ นได้ง่าย แค่โอนผ่ านไลน์ยอดขั้นต่ำในการกดเงิ น 200 บ าท

วงเ งินผ่อนชำระสินเชื่อ

รับเ งินสินเชื่อ

ก้อน ผ่อนสบ าย จ่ายเป็นงวด

ลดต้นลดดอก จ่ายโปะเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่คิดค่ าปรับ

วิธีการสมั คร/คุณสมบัติสินเชื่อ

เฉพาะบุคคลธรรมดา ที่มีอายุระหว่าง 20 – 60 ปี

สัญชาติไทย

มีบัญชีเ งินฝาก LINE BK

ร ายได้ขั้นต่ำ วงเงิ นให้ยืม 7,000 บ าทต่อเดือน

เอกส ารประกอบการสมั ครสินเชื่อ

เพียงเป็นลู กค้าบัญชีเ งินฝาก LINE BK ไม่ต้องยื่นเอกส ารเพื่อยืนยันตัวตนใช้เพียงเอกส ารเพื่อยืนยันร ายได้ในกรณีเป็นลู กค้ าให ม่ธนาค ารกสิกรไทย

สำเนาบัญชีธนาค ารย้อนหลัง 6 เดือน ธนาคารใดก็ได้ ได้สูงสุดถึง 5 บัญชี

วิธีการสมัครสินเชื่อ

ขั้นตอนที่ 1 ที่หน้าหลัก LINE BK

เลือกแถบเมนูด้านซ้ายบนแล้วเลือก “วงเ งินให้ยืม”

ขั้นตอนที่ 2 รับทร าบและยอมรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ แล้วกดปุ่ม “สมั คร”

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบและกรอกข้อมูลต่างๆสำหรับการขอสินเ ชื่อ เช่ น ข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อมูลเพิ่มเติม,ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่ อที่มีกับสถาบันการเงิ นอื่นๆ

ขั้นตอนที่ 4 ยืนยันข้อมูลการขอสินเชื่ อ

ขั้นตอนที่ 5 อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ

ขั้นตอนที่ 6 ระบุวงเงิ นที่ต้องการขอกู้ และบัญชีเพื่อการหักชำระ

หากระบบไม่สามารถตรวจสอบร ายได้ของผู้สมั ครได้

หรือผู้สมั ครต้องการวงเงิ นที่มากขึ้น ผู้สมั ครจะต้องแนบ

Bank Statement 6 เดือนล่ าสุด (JPG, PNG, HEIC เท่านั้น)

ขั้นตอนที่ 7 ยืนยันการสมั ครสินเ ชื่อ

ขั้นตอนที่ 8 สัญญาสินเชื่ อเสร็จสมบูรณ์

สามารถอ่านร ายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เวปไซต์ LINE BK

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น