สินเชื่อกรุงไทย Next ปล่อยสินเชื่อที่ให้กู้ 100,000 บาท

เพิ่มแล้วค่าแรงขั้นต่ำ 16 อาชีพ

1. กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง 5 สาขา ได้แก่

 • ช่างติดตั้งยิปซัมระดับ 1 อัตรา 450 บาท/วัน และระดับ 2 อัตรา 565 บาท/วัน
 • ช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 645 บาท/วัน
 • ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น ระดับ 1 อัตรา 450 บาท/วัน ระดับ 2 อัตรา 550 บาท/วัน และระดับ 3 อัตรา 650 บาท/วัน
 • ช่างสีอาคาร ระดับ 1 อัตรา 465 บาท/วัน และระดับ 2 อัตรา 600 บาท/วัน
 • ช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา ระดับ 1 อัตรา 475 บาท/วัน และระดับ 2 อัตรา 575 บาท/วัน
 • ช่างเครื่องประดับ (รูปพรรณ) ระดับ 1 อัตรา 450 บาท/วัน ระดับ 2 อัตรา 550 บาท/วัน และระดับ 3 อัตรา 650 บาท/วัน
 • ช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ระดับ 1 อัตรา 430 บาท/วัน และระดับ 2 อัตรา 550 บาท/วัน
 • ช่างฝีมือเครื่องประดับแนวอนุรักษ์ (เทคนิคโบราณ) 525 บาท/วัน
 • ช่างเครื่องถม 625 บาท/วัน

กลุ่มอาชีพภาคบริการ 7 สาขา ได้แก่

 • นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด) ระดับ 1 อัตรา 460 บาท/วัน และระดับ 2 อัตรา 575 บาท/วัน
 • ผู้ประกอบขนมอบ ระดับ 1 อัตรา 400 บาท/วัน และระดับ 2 อัตรา 505 บาท/วัน
 • พนักงานต้อนรับส่วนหน้า ระดับ 1 อัตรา 440 บาท/วัน และระดับ 2 อัตรา 565 บาท/วัน
 • พนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 440 บาท/วัน
 • ช่างแต่งผมสตรี ระดับ 1 อัตรา 440 บาท/วัน และระดับ 2 อัตรา 650 บาท/วัน
 • ช่างแต่งผมบุรุษ ระดับ 1 อัตรา 430 บาท/วัน และระดับ 2 อัตรา 630 บาท/วัน
 • การดูแลผู้สูงอายุ 500 บาท/วัน

สินเชื่อกรุงไทย Next ปล่อยสินเชื่อที่ให้กู้ 100,000 บาท

สินเชื่อสิบหมื่ น จากทาง ธนาค ารกรุงไทย

เป็นบริการที่เพิ่งอัพเดทข้อมูลจากหน้าเว็บของธนาค ารเมื่อ

โดยเป็นบริการสินเชื่ อที่เปิดโอกาศให้ เจ้าของกิจการ

หรือ ผู้เปิ ดใช้บริการแอ ปถุงเงิ น ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

และมีธุรก รรมผ่ านแอ ปขั้นต่ำเดือนละ 10,000 บ าท

สามารถกู้ยืมเงิ นกับทางธนาค ารกรุงไทยได้

สินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อสิบหมื่น เป็นบริการสินเชื่อ

ที่สามารถสมั ครได้ง่าย โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารและยังไม่ต้องมีหลักค้ำประกัน หรือคนค้ำประกัน สินเชื่อสิบหมื่น สามารถ ทำสัญญา

และตั้งวงเงินพร้อมใช้ทันทีผ่ าน Krungthai NEXT

สินเชื่อสิบหมื่น ธนาค ารกรุงไทย ถือว่าเป็นบริการสินเชื่อ

ที่น่าสนใจมากๆ เหมาะกับใครที่ใช้บริการธุรกรร มจาก

แอ ปถุงเงิ น และกำลังต้องการหาเงิ นทุนเพื่อนำมาเป็นทุนใช้การต่อยอดธุรกิจ หรือใช้จ่ ายต่างๆ ใครที่สนใจสมั ครสิ นเชื่ อดูร ายละเอี ยดด้านล่างได้เลย

สินเชื่อสิบหมื่ น จากทาง ธนาค ารกรุงไทย

เป็นบริการที่เพิ่งอัพเดทข้อมูลจากหน้าเว็บของธนาค ารเมื่อ

โดยเป็นบริการสินเชื่ อที่เปิดโอกาศให้ เจ้าของกิจการ

หรือ ผู้เปิ ดใช้บริการแอ ปถุงเงิ น ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

และมีธุรก รรมผ่ านแอ ปขั้นต่ำเดือนละ 10,000 บ าท

สามารถกู้ยืมเงิ นกับทางธนาค ารกรุงไทยได้

สินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อสิบหมื่น เป็นบริการสินเชื่อ

รายละเอี ยดสินเชื่อ

จุดเด่น

-สมั ครง่ายไม่ต้องใช้เอกสาร

-ทำสัญญา และตั้งวงเงิ นพร้อมใช้ทันทีผ่ าน Krungthai NEXT

-ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

-ผ่อนชำระเริ่มต้นเดือนละ 500 บ าท * ขึ้นอยู่กับวงเงิ นกู้

และจำนวนเดือนที่ลูกค้ าเลือกผ่อน


วงเงิ นกู้ยืมสินเชื่อ

-สูงสุด 500,000 บ าท

ระยะการผ่อนชำระ

-ผ่อนนานสุด 60 เดือน

วิธีสมั ครสินเชื่อ

สมั ครสินเชื่อ กรุงไทยสิบหมื่น คลิกที่นี่

 

 

 

คุณสมบัติผู้สมั ครสินเชื่อ

-เป็นเจ้าของกิจการร้ านค้ า ที่ทำธุรก รรมผ่ านแอ ปพลิเ คชัน “ถุงเงิ น”

และเป็นลูกค้ า ที่ผ่านเก ณฑ์การคัดเลือกของธนาค าร

-เปิ ดใช้งานแอปพลิเ คชัน “ถุงเงิ น” ไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงปัจจุบัน

และมีการทำธุรก รรมครั้งล่าสุด ภายใน 30 วันย้อนหลัง นับจากวันที่ยื่นขอสิ นเชื่อ

-มีธุรก รรมผ่ านแอปพลิเ คชัน “ถุงเงิ น” ขั้นต่ำ เดือนละ 10,000 บ าท

-ต้องได้รับการเชิญชวนให้สมั ครสินเชื่ อผ่ าน Krungthai NEXT, แอ ปฯ ถุงเงิ น หรือ Krungthai Connext เท่านั้น

-ไม่มีประวัติเสี ยห ายด้านการเงิ น ไม่มีห นี้สิ นล้นพ้นตัว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น