สินเชื่อไทยเครดิต สำหรับพ่อค้าแม่ค้าต้องการเงินด่วน ได้เลย 200,000 บาท

สินเชื่อบ้านล้านหลัง เพื่อคนไทยมีบ้าน

กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. กล่าวว่า ธนาคารได้จัดทำโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 ตามนโยบายรัฐบาล ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบสถาบันการเงิน ผู้ที่เริ่มต้นทำงานเพื่อสร้างครอบครัว และผู้สูงอายุ ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำและผ่อนปรนเงื่อนไขภายใต้กรอบวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท

สำหรับ โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 นั้น ให้ผู้รายได้น้อยได้ซื้อที่อยู่อาศัยในระดับราคาซื้อ-ขายไม่เกิน 1.2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรกเท่ากับ 1.99% ต่อปี ซึ่งผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 40 ปี ทำให้ลูกค้าชำระเงินงวดเพียงแค่ 5,000 บาท เป็นเวลานานถึง 7 ปีแรก

สินเชื่อไทยเครดิต สำหรับพ่อค้าแม่ค้าต้องการเงินด่วน ได้เลย 200,000 บาท

สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย

จากธนาคารไทยเครดิต เป็นบริการสินเชื่อที่เหมาะกับ

อาชีพค้าขายรายย่อยที่ต้องการเงินทุนเพื่อนำมาใช้ในการประกอบอาชีพ

เป็นทุนค่าใช้ค่าหรือนำมาใช้เป็นเงินหมุนเวียนใช้จ่ายยามจำเป็น

หากคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ต้องการกู้เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ

มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี

และมีสถานประกอบการของธุรกิจที่ชัดเจนก็สมัครได้เลยครับ

รายละเอียดสินเชื่อ วงเงินกู้ยืมสินเชื่อ

-กู้ยืมเงินได้สูงสุดที่ 200,000 บาท

จุดเด่นสินเชื่อ

-สินเชื่อมีลักษณะเป็นสินเชื่อหมุนเวียนหมุนเวียน ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด

แต่วงเงินจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี

-อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

-ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

คุณสมบัติสมัครสินเชื่อ -เป็นบุคคลธรรมดา

-สัญชาติไทยเท่านั้น -อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีขึ้นไป

-เป็นเจ้าของธุรกิจต้องอายุไม่เกิน 60 ปีเท่านั้น

-มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น

-มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปีเท่านั้น

-มีสถานประกอบการชัดเจนและต้องสามารถตรวจสอบได้

เอกสารการสมัครสินเชื่อ

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส

-สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)

-เอกสารแสดงสถานภาพสมรส (ถ้ามี)

-สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก

-สำเนาสัญญาเช่า (ถ้ามี)

รายละเอียดสินเชื่อ วงเงินกู้ยืมสินเชื่อ

-กู้ยืมเงินได้สูงสุดที่ 200,000 บาท

จุดเด่นสินเชื่อ

-สินเชื่อมีลักษณะเป็นสินเชื่อหมุนเวียนหมุนเวียน ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด

แต่วงเงินจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น