ลงทะเบียนไว้ใช้เป็นเงินสำรองจ่าย 50,000 บาท สินเชื่อบัวหลวงธนาคารกรุงเทพ

แบบฟอร์มขอรับเงินชดเชยกรณีขาดรายได้

ผู้ปีะกันตนสามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ https://www.sso.go.th/wpr/main/downloads/แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทน_category_table-list_1_147_0

ลงทะเบียนไว้ใช้เป็นเงินสำรองจ่าย 50,000 บาท สินเชื่อบัวหลวงธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ จากธนาคารกรุงเทพ เป็นสินเชื่อที่

สามารถสมัครได้ง่าย ๆ และไม่ยุ่งยากไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือ

บุคคลค้ำประกัน เบิกใช้ทันใจด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท

ผ่อนเริ่มต้นเพียง 500 บาท หรือ 5% ของภาระหนี้คงค้าง ไม่เบิกใช้ ไม่มีดอกเบี้ย

หากท่านกำลังสนใจต้องการสินเชื่อเงินด่วนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องการเงิน

ใช้เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในการใช้จ่ายต่าง ๆ หรือเป็นเงินสำรองไว้

ยามในจำเป็น สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจก็เป็นเป็นสินเชื่อที่ตอบโจทย์มาก

รายละเอียดสินเชื่อ วงเงินของสินเชื่อ : วงเงินสูงสุด 3 เท่าของรายได้

ผู้กู้สินเชื่อเงิน ตั้งแต่ 15,000 ถึง 1 ล้านบาท

จุดเด่นสินเชื่อ -อนุมัติไว เบิกใช้ทันใจด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท

-ชำระคืนเป็นรายเดือน เริ่มต้นเพียง 500 บาท

หรือ 5% ของภาระหนี้คงค้าง ไม่เบิกใช้ ไม่มีดอกเบี้ย

-ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน สมัครครั้งเดียว

มีวงเงินเบิกใช้ได้ตลอด เพิ่มสภาพคล่องได้ง่าย

คุณสมบัติสมัครสินเชื่อ -บุคคลสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี

-เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ

และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ

-มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

-มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารสมัครสินเชื่อ -บัตรประจำตัวประชาชนและ

สำเนาทะเบียนบ้านเพื่อใช้ในการสมัครสินเชื่อ

-สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท

(ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)เพื่อใช้ในการสมัครสินเชื่อ

-บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน

-หน้าบัตรบีเฟิสต์ของผู้ขอสินเชื่อที่ใช้กับบัญชีสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ เป็นบริการสินเชื่อส่วนบุคคลที่เปิดโอกาศ

ให้ผู้ที่กำลังต้องการเงินเพื่อเป็นวงเงินสำรองใช้จ่าย

หรือ เพื่อใช้การหมุนเวียนสภาพคล่องต่างๆได้ตามต้องการ

สมัครครั้งเดียวมีวงเงินเบิกใช้ได้ตลอด เพิ่มสภาพคล่องได้ง่าย

สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ จากธนาคารกรุงเทพ เป็นสินเชื่อที่

สามารถสมัครได้ง่าย ๆ และไม่ยุ่งยากไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือ

บุคคลค้ำประกัน เบิกใช้ทันใจด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท

ผ่อนเริ่มต้นเพียง 500 บาท หรือ 5% ของภาระหนี้คงค้าง ไม่เบิกใช้ ไม่มีดอกเบี้ย

หากท่านกำลังสนใจต้องการสินเชื่อเงินด่วนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องการเงิน

ใช้เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในการใช้จ่ายต่าง ๆ หรือเป็นเงินสำรองไว้

ยามในจำเป็น สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจก็เป็นเป็นสินเชื่อที่ตอบโจทย์มาก

รายละเอียดสินเชื่อ วงเงินของสินเชื่อ : วงเงินสูงสุด 3 เท่าของรายได้

ผู้กู้สินเชื่อเงิน ตั้งแต่ 15,000 ถึง 1 ล้านบาท

จุดเด่นสินเชื่อ -อนุมัติไว เบิกใช้ทันใจด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท

-ชำระคืนเป็นรายเดือน เริ่มต้นเพียง 500 บาท

หรือ 5% ของภาระหนี้คงค้าง ไม่เบิกใช้ ไม่มีดอกเบี้ย

-ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน สมัครครั้งเดียว

มีวงเงินเบิกใช้ได้ตลอด เพิ่มสภาพคล่องได้ง่าย

คุณสมบัติสมัครสินเชื่อ -บุคคลสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี

-เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ

และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ

-มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

-มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารสมัครสินเชื่อ -บัตรประจำตัวประชาชนและ

สำเนาทะเบียนบ้านเพื่อใช้ในการสมัครสินเชื่อ

-สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท

(ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)เพื่อใช้ในการสมัครสินเชื่อ

-บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน

-หน้าบัตรบีเฟิสต์ของผู้ขอสินเชื่อที่ใช้กับบัญชีสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น