สินเชื่อไทยเอซแคปปิตอล ยืมได้ทันที 50,000 บาท สมัครได้แล้ววันนี้

สินเชื่อไทยเอซแคปปิตอล ยืมได้ทันที 50,000 บาท สมัครได้แล้ววันนี้

สินเชื่อ ไทยเอซ แคปปิตอล เป็นสินเชื่อส่วนบุคคล สำหรับผู้มีความ

ต้องการใช้เงิน เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายต่างๆ โดยไม่จำเป็น

ต้องใช้หลักทรัพย์เพื่อค้ำประกัน และสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ทุกอาชีพ

รู้ผลอนุมัติภายใน 2 วัน โดยบริษัทได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง

และอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย

ให้สามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กรกำกับได้

จุดเด่นของสินเชื่อ -อนุมัติง่าย ทราบผลเบื้องต้นภายใน 2 วัน

-อายุเกิน 60 ปี ผู้กู้ก็สามารถทำเรื่องขอสินเชื่อได้

-สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายละเอียดการสมัครสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อ -ผู้กู้อายุเกิน 60 ปีก็กู้ได้

-ผู้กู้ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

-บุคคลธรรมดาทั่วไป

-สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุในอีก 1 เดือน

-สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ชุดสำหรับการใช้สมัครสินเชื่อ

-บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

-สลิปเงินเดือน หรือ บิลขายของ

-สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ 3 เดือนล่าสุด

(กรณีที่มีการผ่อนรายเดือน)สำหรับการใช้สมัครสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ -อัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดไว้

ขั้นตอนการขอสินเชื่อส่วนบุคคล

-เตรียมเอกสาร ตามที่แสดงในรายละเอียดเอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ

-ทำเรื่องยื่นกู้ขอสินเชื่อที่บริษัทฯ -ทราบผลอนุมัติสินเชื่อ

-บริษัทนัดไปทำสัญญาที่ที่พักของลูกค้า

-บริษัทโอนเงินให้ลูกค้า หรือลูกค้ารับเงินที่บริษัท

สินเชื่อ ไทยเอซ แคปปิตอล เป็นสินเชื่อส่วนบุคคล สำหรับผู้มีความต้องการใช้เงิน เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์เพื่อค้ำประกัน และสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ทุกอาชีพ

รู้ผลอนุมัติภายใน 2 วัน โดยบริษัทได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง

และอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย

ให้สามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กรกำกับได้

จุดเด่นของสินเชื่อ -อนุมัติง่าย ทราบผลเบื้องต้นภายใน 2 วัน -อายุเกิน 60 ปี ผู้กู้ก็สามารถทำเรื่องขอสินเชื่อได้-สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายละเอียดการสมัครสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อ -ผู้กู้อายุเกิน 60 ปีก็กู้ได้

-ผู้กู้ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ -บุคคลธรรมดาทั่วไป

-สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุในอีก 1 เดือนสำหรับการใช้สมัครสินเชื่อ

-สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ชุด สำหรับการใช้สมัครสินเชื่อ

-บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

-สลิปเงินเดือน หรือ บิลขายของ สำหรับการใช้สมัครสินเชื่อ

-สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ 3 เดือนล่าสุด

(กรณีที่มีการผ่อนรายเดือน)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น