วิธีใช้บิลค่าไฟฟ้ากู้เงิน 5,000 บาท กับบริษัทเมืองไทยแคปปิลตอลใกล้บ้าน

วิธีใช้บิลค่าไฟฟ้ากู้เงิน 5,000 บาท กับบริษัทเมืองไทยแคปปิลตอลใกล้บ้าน

สินเชื่อเปิดตัวใหม่จากบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล เป็นสินเชื่อส่วนบุคคล

ใช้เอกสารเพียงเล็กน้อย ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน รับเงินได้เลย

วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท สมัครขอสินเชื่อบิลค่าไฟฟ้า

กู้เงินได้ที่เมืองไทยแคปปิตอล สาขาใกล้บ้าน

ข้อดีสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอล ใช้บิลค่าไฟฟ้ากู้เงิน 5,000 บาท

-สินเชื่อส่วนบุคคลจากบริษัทเมืองไทยแคปปิตอลเป็นลูกค้าทั่วไป

ที่มีงานทำทถกอาชีพ สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ง่ายๆด้วยบิลค่าไฟฟ้า กู้เงิน

-ใช้เอกสารน้อย -ผ่อนนาน -ดอกเบี้ย 1.14%

-ไม่เช็คเครดิตบูโร -ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน

-ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

-หากเครดิตชำระสินเชื่อดี 4-6 เดือน สามารถปรับเพิ่มวงเงิน

ได้ที่สาขา สูงสุด 3,000 บาท

สำหรับเอกสารที่ใช้ในการสมัครสินเชื่อ

1บัตรประชาชน ตัวจริง บัตรต้องไม่หมดอายุ

2สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 

3ใบแจ้งค่าไฟฟ้าซึ่งต้องมีที่อยู่ตรงกับบัตรประชาชน ต้องเป็นตัวจริง

เป็นใบแจ้งไฟฟ้าเดือนล่าสุด ในใบต้องไม่มีคำว่า

มียอดค้างชำระ มียอดไฟฟ้าเกิน 300 บาท

4ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า เอกสารที่ยืนยันการชำระเงิน

วิธีใช้บิลค่าไไฟ้ากู้เงิร 5,000 บาท กับบริษัทเมืองไทยแคปปิลตอลใกล้บ้าน

สินเชื่อเปิดตัวใหม่จากบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล

เป็นสินเชื่อส่วนบุคคล ใช้เอกสารเพียงเล็กน้อย ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

รับเงินได้เลย วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท สมัครขอสินเชื่อ

บิลค่าไฟฟ้า กู้เงินได้ที่เมืองไทยแคปปิตอล สาขาใกล้บ้าน

ข้อดีสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอล ใช้บิลค่าไฟฟ้ากู้เงิน 5,000 บาท

-สินเชื่อส่วนบุคคลจากบริษัทเมืองไทยแคปปิตอลเป็นลูกค้าทั่วไป

ที่มีงานทำทถกอาชีพ สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ง่ายๆด้วยบิลค่าไฟฟ้า กู้เงิน

-ใช้เอกสารน้อย -ผ่อนนาน -ดอกเบี้ย 1.14%

-ไม่เช็คเครดิตบูโร -ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน

-ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

-หากเครดิตชำระสินเชื่อดี 4-6 เดือน สามารถปรับเพิ่มวงเงินได้ที่สาขา สูงสุด 3,000 บาท

สำหรับเอกสารที่ใช้ในการสมัครสินเชื่อ

1บัตรประชาชน ตัวจริง บัตรต้องไม่หมดอายุ

2สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 

3ใบแจ้งค่าไฟฟ้าซึ่งต้องมีที่อยู่ตรงกับบัตรประชาชน

ต้องเป็นตัวจริง เป็นใบแจ้งไฟฟ้าเดือนล่าสุด

ในใบต้องไม่มีคำว่ามียอดค้างชำระ มียอดไฟฟ้าเกิน 300 บาท

4ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า เอกสารที่ยืนยันการชำระเงิน

สำหรับเอกสารที่ใช้ในการสมัครสินเชื่อ

1บัตรประชาชน ตัวจริง บัตรต้องไม่หมดอายุ

2สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

3ใบแจ้งค่าไฟฟ้าซึ่งต้องมีที่อยู่ตรงกับบัตรประชาชน

ต้องเป็นตัวจริง เป็นใบแจ้งไฟฟ้าเดือนล่าสุด

ในใบต้องไม่มีคำว่ามียอดค้างชำระ มียอดไฟฟ้าเกิน 300 บาท

4ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า เอกสารที่ยืนยันการชำระเงิน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น