People card สินเชื่อธนาคารออมสิน วงเงิน 30,000 รับทันที

 

People card สินเชื่อธนาคารออมสิน วงเงิน 30,000 รับทันที

สำหรับสินเชื่อ PEOPLE CARD จาก ธนาคารออมสิน สินเชื่อรูป

แบบอเนกประสงค์ที่พร้อมให้วงเงิน เพื่อเป็นวงเงินสำรอง

ให้นำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการ

วงเงินสูงสุด 30,000 บาท ได้ทุกอาชีพ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน 

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อ -ผู้มีรายได้ประจำ อายุไม่เกิน 60 ปี

-ต้องมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 1 ปี

-ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ มีอายุไม่เกิน 65 ปี

-ต้องประกอบอาชีพปัจจุบัน ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

-เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี

เอกสารประกอบผู้กู้สินเชื่อ

-ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ สำเนาบัตรประชาชน

-เอกสารแสดงการดำเนินธุรกิจ 1 ปี ต้นฉบับ/

สำเนาเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน

หรือเอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ หรือเอกสารอื่นๆ

-Statement หรือสำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครย้อนหลัง

6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

-ผู้มีรายได้ประจำ สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ

-พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน

หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน Statement

หรือสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ เลขที่บัญชี

วงเงินกู้สินเชื่อ

-วงเงินกู้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท ต่อราย

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ -ผู้มีรายได้ประจำ วงเงินไม่เกิน

30,000 บาท ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม ไม่เกิน 25% ต่อปี

-ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ วงเงินไม่เกิน

30,000 บาท ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม ไม่เกิน 25% ต่อปี

ระยะเวลากู้สินเชื่อ -ระยะเวลากู้เป็นไปตามที่ธนาคารwได้กำหนดไว้

หลักประกันสินเชื่อ -ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

วิธีการใช้วงเงินบัตรสินเชื่อเงินสด PEOPLE CARD

-สามารถใช้วงเงิน สินเชื่อ ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติวงเงิน และนำส่งสินเชื่อบัตรกดเงินสด (People Card) ร่วมกับรหัสผ่าน (PIN) ที่ “ธนาคารออมสิน” จัดส่งให้ เพื่อถอนเงินสด

ที่เครื่อง ATM ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเลือกรายการถอนจากประเภทบัญชี บัตรเครดิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธนาคารออมสินทุกสาขา Call Center โทร. 1115

เอกสารประกอบผู้กู้สินเชื่อ

-ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ สำเนาบัตรประชาชน

-เอกสารแสดงการดำเนินธุรกิจ 1 ปี ต้นฉบับ/

สำเนาเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน

หรือเอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ หรือเอกสารอื่นๆ

-Statement หรือสำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครย้อนหลัง

6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

-ผู้มีรายได้ประจำ สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ

-พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน

หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน Statement

หรือสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ เลขที่บัญชี

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น