สินเชื่อกรุงไทย อนุมัติเร็วภายใน 5 นาที ยืม 50,000 ผ่อน 826 บาทต่อเดือน

ลงทะเบียนกู้ยืม 10,000 เช็คสิทธิ์สินเชื่อห่วงใย ลงก่อนได้ก่อน

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

-สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด) รวมกับระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว

(เงินต้น-ดอกเบี้ย) สามารถกำหนดระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและ

ดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้เมื่อรวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 3 ปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

-อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน (Flat Rate)

-อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญา

บวกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ (คิดแบบลดต้นลดดอก)

หลักประกันการกู้เงิน -ไม่มีหลักประกัน

ค่าธรรมเนียม -ยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

เอกสารประกอบการกู้ -บัตรประจำตัวประชาชน

การสมัครขอสินเชื่อ

-สมัครสินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัย โรคระบาด) ผ่าน MyMo ได้ด้วย

ตนเองผ่านเมนู “สมัครสินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัย โรคระบาด)”

การตรวจสอบข้อมูลเครดิต (Credit Bureau)

-ลูกค้าสามารถให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีการผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ต (e-Consent) บน MyMo ด้วยการยินยอมเสมือน

การลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการระบุรหัส OTP

-การตรวจสอบข้อมูลเครดิต ธนาคารจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า

ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนทุกครั้ง โดยระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเครดิตไปยังระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB)

สินเชื่อกรุงไทย อนุมัติเร็วภายใน 5 นาที ยืม 50,000 ผ่อน 826 บาทต่อเดือน

สินเชื่อ เงินให้กู้ยืมจากธนาคารกรุงไทยนั่นคือ สินเชื่อกรุงไทยใจดี

และสินเชื่อกรุงไทย Smart money เหมาะกับพนักงานบริษัทหรือ

เจ้าของกิจกกรมขนาดเล็ก หรือพ่อค้าและแม่ค้าที่มีรายได้เข้า

บัญชีอย่างสม่ำเสมอ สามารถขอสมัครสินเชื่อได้แบบไม่มีหลักประกัน 

สินเชื่อกรุงไทยใจดีสามารถผ่อนได้สูงสุดถึง 84 เดือน

คิดดอกเบี้ย ผ่อนเดือนละ 826 บาท เท่านั้น

เงื่อนไขผู้สมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดีหรือ

สินเชื่อกรุงไทย Smart money มีรายละเอียดดังนี้

ในการสมัครสินเชื่อได้ จะต้องอายุการทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี หากเป็นเจ้าของกิจการ จะต้องเปิดกิจการไม่ต่ำกว่า 2 ปี ใช้เอกสารเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ใช้เพียงสำเนาบัตรประชาชน

ถ้าเป็นพนักงานบริษัทหรือพนักงาน ลูกจ้างของรัฐ สามารถใ

ช้สำเนาบัตรพนักงานหรือหนังสือรับรองรายได้ ย้อนหลัง 6 เดือน

เงื่อนไขสินเชื่อ -วงเงินหมุนเวียน สำรองพร้อมใช้ สูงสุด 100,000 บาท

-สมัครง่าย ผ่านทางแอป Krungthai NEXT

-รู้ผลได้ ภายใน 5 นาที -ไม่ต้องใช้เอกสาร ไม่ต้องมีบุคคล มาค้ำประกัน

-ไม่ใช้ก็ไม่เสียดอกเบี้ยและฟรีค่าธรรมเนียม

ระยะเวลาให้กู้สินเชื้อ -กู้สินเชื่อ 1 ปี ต่ออายุทุกปีโดยอัตโนมัติ

อัตราค่าธรรมเนียม

-คิดอัตราดอกเบี้ย 15-24% คิดดอกเฉพาะยอดที่ใช้วงเงิน

คุณสมบัติผู้ขอกู้

-เป็นลูกค้าธนาคารที่มีเงินบัญชีเงินเดือนธนาคารกรุงไทย 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทย หรือ โทร 02-111-1111

สินเชื่อ เงินให้กู้ยืมจากธนาคารกรุงไทยนั่นคือ สินเชื่อกรุงไทย

ใจดีและสินเชื่อกรุงไทย Smart money เหมาะกับ

พนักงานบริษัทหรือเจ้าของกิจกกรมขนาดเล็ก หรือพ่อค้าและแม่ค้าที่มีรายได้เข้าบัญชีอย่างสม่ำเสมอ สามารถขอสมัครสินเชื่อได้แบบไม่มีหลักประกัน 

สินเชื่อกรุงไทยใจดีสามารถผ่อนได้สูงสุดถึง 84 เดือน

คิดดอกเบี้ย ผ่อนเดือนละ 826 บาท เท่านั้น เงื่อนไขผู้สมัคร

สินเชื่อกรุงไทยใจดีหรือสินเชื่อกรุงไทย Smart money มีรายละเอียดดังนี้

ในการสมัครสินเชื่อได้ จะต้องอายุการทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี

หากเป็นเจ้าของกิจการ จะต้องเปิดกิจการไม่ต่ำกว่า 2 ปี

ใช้เอกสารเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ใช้เพียงสำเนาบัตรประชาชน

ถ้าเป็นพนักงานบริษัทหรือพนักงาน ลูกจ้างของรัฐ สามารถ

ใช้สำเนาบัตรพนักงานหรือหนังสือรับรองรายได้ ย้อนหลัง 6 เดือน

เงื่อนไขสินเชื่อ -วงเงินหมุนเวียน สำรองพร้อมใช้ สูงสุด 100,000 บาท

-สมัครง่าย ผ่านทางแอป Krungthai NEXT

-รู้ผลได้ ภายใน 5 นาที -ไม่ต้องใช้เอกสาร ไม่ต้องมีบุคคล มาค้ำประกัน

-ไม่ใช้ก็ไม่เสียดอกเบี้ยและฟรีค่าธรรมเนียม

ระยะเวลาให้กู้สินเชื้อ-กู้สินเชื่อ 1 ปี ต่ออายุทุกปีโดยอัตโนมัติ

อัตราค่าธรรมเนียม -คิดอัตราดอกเบี้ย 15-24% คิดดอกเฉพาะยอดที่ใช้วงเงิน

คุณสมบัติผู้ขอกู้

-เป็นลูกค้าธนาคารที่มีเงินบัญชีเงินเดือนธนาคารกรุงไทย 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทย หรือ โทร 02-111-1111

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น