ธนาคารทหารไทยธนชาต ให้ยืม 50,000 บาท ผ่อน 500 บาท ทุกอาชีพ ไม่ต้องค้ำ

ธนาคารทหารไทยธนชาต ให้ยืม 50,000 บาท

ผ่อน 500 บาท ทุกอาชีพ ไม่ต้องค้ำ

สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ส่วนบุคคล ทีทีบี แคชทูโก จากทางธนาคาร

ทหารไทยธนชาต ให้ยืมเงินได้ 50,000 บาท และสามารถผ่อน

เริ่มต้นเพียง 500 บาท ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน

สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ส่วนบุคคล ทีทีบี แคชทูโก ให้กู้เงินเพื่อเป็นค่า

ใช้จ่ายในครอบครัว คิดอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นและลดดอก

วงเงินการอนุมัติสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน

1.5 ล้าน บาท ผ่อนได้นานสุด 60 เดือน ไปดูรายละเอียดกันได้เลย

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

-เป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

-มีอายุอยู่ ระหว่าง 25 – 59 ปี

-มีรายได้ 30,000 บาทต่อเดือน ขึ้นไป

-ดำเนินธุรกิจภายในประเทศ 2 ปีขึ้นไป

พนักงานบริษัท หรือข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ

-มีอายุระหว่าง 20 – 59 ปี

-รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป

-ทำงานที่ปัจจุบัน 4 เดือน ขึ้นไป

ผู้ที่มีสิทธิ์กู้เงินสินเชื่อ -เป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ

วงเงินให้กู้สินเชื่อ -วงเงินอนุมัติไม่เกิน 1,500,000 บาท

ดอกเบี้ยสินเชื่อ

-เจ้าของกิจการ และผู้มีธุรกิจส่วนตัว คิดดอกเบี้ย 19 – 25 % ต่อปี

-ผู้ที่มีรายได้ประจำ คิดดอกเบี้ย 14 – 25 % ต่อปี

ระยะเวลาให้กู้สินเชื่อ -12 – 60 เดือน

หลักประกันสินเชื่อ -ไม่มีหลักประกัน

ผู้ที่สนใจสินเชื่อ

-สอบถามเพิ่มเติมและขอสินเชื่อได้ที่ ธนาคารทหาร

ไทยธนชาต (TTB) ทุกสาขา โทร. 1428

สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ส่วนบุคคล ทีทีบี แคชทูโก จากทางธนาคารทหารไทยธนชาต ให้ยืมเงินได้ 50,000 บาท และสามารถผ่อนเริ่มต้นเพียง 500 บาท ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน

สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ส่วนบุคคล ทีทีบี แคชทูโก ให้กู้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว คิดอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นและลดดอกวงเงินการอนุมัติสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน

1.5 ล้าน บาท ผ่อนได้นานสุด 60 เดือน ไปดูรายละเอียดกันได้เลย

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

-เป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว -มีอายุอยู่ ระหว่าง 25 – 59 ปี

-มีรายได้ 30,000 บาทต่อเดือน ขึ้นไป

-ดำเนินธุรกิจภายในประเทศ 2 ปีขึ้นไป

พนักงานบริษัท หรือข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ

-มีอายุระหว่าง 20 – 59 ปี

-รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป

-ทำงานที่ปัจจุบัน 4 เดือน ขึ้นไป

ผู้ที่มีสิทธิ์กู้เงินสินเชื่อ -เป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ

วงเงินให้กู้สินเชื่อ -วงเงินอนุมัติไม่เกิน 1,500,000 บาท

ดอกเบี้ยสินเชื่อ

-เจ้าของกิจการ และผู้มีธุรกิจส่วนตัว คิดดอกเบี้ย 19 – 25 % ต่อปี

-ผู้ที่มีรายได้ประจำ คิดดอกเบี้ย 14 – 25 % ต่อปี

ระยะเวลาให้กู้สินเชื่อ -12 – 60 เดือน

หลักประกันสินเชื่อ -ไม่มีหลักประกัน

ผู้ที่สนใจสินเชื่อ -สอบถามเพิ่มเติมและขอสินเชื่อได้ที่ ธนาคารทหาร

ไทยธนชาต (TTB) ทุกสาขา โทร. 1428

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น