ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อจัดให้ 30,000 ลงทะเบียนก่อนได้ก่อน

แบบฟอร์มขอรับส่วนต่างจากประกันสังคม

โหลดแบบฟอร์ม https://www.sso.go.th/wpr/assets/upload/files_storage/sso_th/76a91434d3408f1620a9fe0d1e1b09ab.pdf

ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อจัดให้ 30,000 ลงทะเบียนก่อนได้ก่อน

สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม จากธนาคารกรุงไทย ในชื่อสินเชื่อกรุงไทย

Smart Money ให้สินเชื่อเงินสดที่มีวงเงินสูง และดอกเบี้ยถูกใจ

สามารถกู้เงินได้ง่ายๆ และที่สำคัญไม่ต้องค้ำประกันอีกด้วย

สินเชื่อดีๆ สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

จุดเด่นสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม กรุงไทย Smart Money

-วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ให้กู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท

-ไม่มีบัญชีการเงินเดือนกับทางธนาคารกรุงไทย ก็สามารถขอสินเชื่อได้

-กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ

-คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นและลดดอก

เอกสารการสมัครขอสินเชื่อ

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน -สำเนาทะเบียนบ้าน

-บัตรประจำตัวพนักงาน หากมี

-ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือน

หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงรายได้ที่น่าเชื่อถือ

Statement ที่ใช้ในการขอสินเชื่อ

-บุคคลทั่วไป ที่มีรายได้ประจำ ให้ใช้ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน

-เจ้าของร้านค้า ให้ใช้ Statement การดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (ถ้ามี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี)

-เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด

หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

วงเงินให้กู้สูงสุด

-ผู้มีรายได้ประจำ ให้กู้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สูงสุด 1 ล้านบาท

-ผู้มีรายได้จากธุรกิจ ให้กู้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สูงสุด 500,000 บาท

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ -บุคคลทั่วไป

-มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท และอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

-เจ้าของร้านค้าร  มีรายได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ

30,000 บาท และเปิดร้านมาเกินกว่า 2 ปี

-ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

ช่องทางการขอสินเชื่อ

หากมีข้อสงสัย หรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิมเติม สามารถเข้า

ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีเว็บไซส์กรุงไทยหรือ

โทร. 02 111 1111 หรือ ติดต่อขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม จากธนาคารกรุงไทย ในชื่อสินเชื่อกรุงไทย

Smart Money ให้สินเชื่อเงินสดที่มีวงเงินสูง และดอกเบี้ยถูกใจ

สามารถกู้เงินได้ง่ายๆ และที่สำคัญไม่ต้องค้ำประกันอีกด้วย

สินเชื่อดีๆ สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

จุดเด่นสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม กรุงไทย Smart Money

-วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ให้กู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท

-ไม่มีบัญชีการเงินเดือนกับทางธนาคารกรุงไทย ก็สามารถขอสินเชื่อได้

-กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น