ธนาคารไทยเครดิต ปล่อยสินเชื่อ ยืม 200,000 ไม่เช็คเครดิต

 

 

ธนาคารไทยเครดิต ปล่อยสินเชื่อ ยืม 200,000 ไม่เช็คเครดิต

โครงการสินเชื่อจากธนาคารไทยเครดิต มุ่งเน้นช่วยเหลือลูกค้า

เเละประชาชนที่ประกอบธุรกิจสามารถยื่นกู้ได้ง่ายๆโดยวงเงินสูงสุด

200,000 บาท มีชื่อว่าสินเชื่อนาโนเเละไมโครเครดิต

ติดตามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

จุดเด่นสินเชื่อนาโนเเละไมโครเครดิต

ให้วงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาท ต่อราย

เป็นสินเชื่อรูปเเบบหมุนเวียน (Revolving Loan) ไม่มีระยะ

เวลาครบกำหนด เเต่จะมีการทบทวนวงเงินเเละต่ออายุในทุกปี

อัตราดอกเบี้ย เป็นเเบบลดต้น เเละลดดอก

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน ในการขอสินเชื่อ

 คุณสมบัติผู้สมัครขอเงินกู้สินเชื่อ

เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี ขึ้นไป

ผู้กู้ที่เป็นที่เป็น เจ้าของธุรกิจ ต้องมีไม่เกิน 60 ปี

ให้กู้เงิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ เท่านั้น

มีประสบการณ์ ประกอบอาชีพ ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

มีสถานที่ประกอบธุรกิจ ที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ที่ตั้งธุรกิจ

ต้องอยู่ในตลาด ไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาธนาคาร

เอกสารการขอกู้เงินสินเชื่อ

สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน ผู้กู้สินเชื่อ

สำเนา ทะเบียนบ้านของ ผู้กู้สินเชื่อ

สำเนา บัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส หากมี

สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ เเละนามสกุล หากมี

เอกสารสถานภาพสมรส หากมี

สำเนาหน้าเเรกสมุดบัญชีเงินฝาก เพื่อโอนเงินเข้า หากได้รับอนุมัติสินเชื่อ

สำเนาหนังสือสัญญาเช่า หากมี ผู้ที่สนใจสามารถขอสินเชื่อ

นาโนเเละไมโครเครดิต ได้ที่ ธนาคารไทยเครดิต ทุกสาขา หรือโทรศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

โครงการสินเชื่อจากธนาคารไทยเครดิต มุ่งเน้นช่วยเหลือลูกค้า

เเละประชาชนที่ประกอบธุรกิจสามารถยื่นกู้ได้ง่ายๆโดยวงเงินสูงสุด

200,000 บาท มีชื่อว่าสินเชื่อนาโนเเละไมโครเครดิต

ติดตามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

จุดเด่นสินเชื่อนาโนเเละไมโครเครดิต

ให้วงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาท ต่อราย

เป็นสินเชื่อรูปเเบบหมุนเวียน (Revolving Loan) ไม่มีระยะ

เวลาครบกำหนด เเต่จะมีการทบทวนวงเงินเเละต่ออายุในทุกปี

อัตราดอกเบี้ย เป็นเเบบลดต้น เเละลดดอก

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน ในการขอสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้สมัครขอเงินกู้สินเชื่อ

เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี ขึ้นไป

ผู้กู้ที่เป็นที่เป็น เจ้าของธุรกิจ ต้องมีไม่เกิน 60 ปี

ให้กู้เงิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ เท่านั้น

มีประสบการณ์ ประกอบอาชีพ ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

มีสถานที่ประกอบธุรกิจ ที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ที่ตั้งธุรกิจ

ต้องอยู่ในตลาด ไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาธนาคาร

เอกสารการขอกู้เงินสินเชื่อ

สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน ผู้กู้สินเชื่อ

สำเนา ทะเบียนบ้านของ ผู้กู้สินเชื่อ

สำเนา บัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส หากมี

สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ เเละนามสกุล หากมี

เอกสารสถานภาพสมรส หากมี

สำเนาหน้าเเรกสมุดบัญชีเงินฝาก เพื่อโอนเงินเข้า หากได้รับอนุมัติสินเชื่อ

สำเนาหนังสือสัญญาเช่า หากมี ผู้ที่สนใจสามารถขอสินเชื่อ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น