สมัครสินเชื่อกสิกร รับเงินได้เลย ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 333 บาท

พ่อแม่ลงทะเบียนรับ “เงินเยียวยาประกันสังคม” 1,400 บาททุกเดือน จาก “เงินอุดหนุนบัตร+เงินสงเคราะห์บุตร”

หลักเกณฑ์เงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท

 • ให้สิทธิแก่ ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ในระบบประกันสังคม ซึ่งต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนวันที่ได้รับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
 • ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้น บุตรบุญธรรม หรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
 • ได้รับเงินจนกว่าบุตรจะมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ และสามารถเบิกเงินสงเคราะห์บุตรสูงสุดได้ไม่เกิน 3 คน
 • สามารถติดต่อรับเงินได้เลยตั้งแต่เดือนแรกที่บุตรเกิดมา
 • ลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท

  ผู้ประกันตนต้องกรอกแบบ สปส.2-01 พร้อมลงลายมือชื่อและนำมายื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาหรือยื่นขอรับทางไปรษณีย์โดยมีหลักฐานครบถ้วน

   

  (กรณีผู้ประกันตนยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรสำหรับบุตร 3 คน ในคราวเดียวกันสามารถใช้แบบคำขอฯ ชุดเดียวกันได้โดยสามารถเบิกได้สูงสุดไม่เกิน 3 คน)

   

  จากนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานและพิจารณาตามข้อมูลที่ได้รับ และ จ่ายเป็นรายเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทน

   

  เช็คสิทธิเงินสงเคราะห์บุตร

  • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือเข้าเว็บไซต์ https://www.sso.go.th/eform_news/
  • จากนั้นให้เข้าสู่ระบบ หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถสมัครผ่านระบบก่อน  สำหรับผู้ที่เข้าผ่านแอปพลิเคชั่นให้กดเลือกเมนู การเบิกสิทธิประโยชน์ส่วนผู้ที่เข้าผ่านเว็บไซต์กดเลือกเมนู การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน
  • ระบบจะแสดงรายการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรเป็นรายเดือนไว้ให้ตามสิทธิของผู้ประกันตน

สมัครสินเชื่อกสิกร รับเงินได้เลย ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 333 บาท

สินเชื่ออนุมัติไว ได้เงินก้อนไปใช้ทันที เเค่ สมัครสินเชื่อผ่านเเอป

K PLUS สมัครง่าย เอกสารน้อย รับเงินก้อนพร้อมใช้ โดยสามารถ

สมัครได้ทันทีผ่านเเอป K-Plus โดยจุดเด่นของสินเชื่อนี้คือ

ใช้เอกสารเพียงเเค่ บัตรประชาชนเพียงหนึ่งใบ เเละเสนออัตราดอกเบี้ย

สำหรับสินเชื่อเงินด่วน กสิกร รับอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 15%

ตลอดอายุสัญญา ซึ่งสามารถผ่อนส่งการยืมเงินด่วนกสิกร

ต่ำสุดเพียงเดือนละ 330 บาทเท่านั้น สมัครง่าย ๆ เพียงคุณมีคุณสมบัติดังนี้

– สัญชาติไทย – อายุ 20 ปีขึ้นไป

– อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระเเล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

– ต้องมีรายได้ 7500 บาทขึ้นไป/ 20,000 บาทสำหรับเจ้าของกิจการเเละอาชีพอิสระ

– ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ หากผ่านการทดลองงานเเล้ว) หรืออายุกิจการไม่ต่ำกว่า 2 ปีสำหรับเจ้าของกิจการเเละไม่น้อยกว่า 1 ปี สำหรับกลุ่มอาชีพอิสระ

– มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

กรณีลูกค้าที่ต้องการขอสินเชื่อเงินด่วน กสิกร Xpress Loan

ผ่านเเอป K-Plus ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีกับ

ธนาคารมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป เเละมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์

ที่ธนาคารกำหนด เเละจะได้รับการเรียนเชิญ ผ่าน K-Plus

โดยลูกค้าที่ได้รับการเรียนเชิญ มีวิธีการสมัครดังนี้

– ลูกค้าสามารถเลือกวงเงินเเละระยะเวลาผ่อน

ชำระที่ต้องการได้ เเละต้องระบุอีเมลที่ต้องการใช้รับสัญญา

– ตรวจสอบเเละยืนยันข้อมูล

– ให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

เเละกดยืนยันด้วยการกด รหัส PIN ผ่าน เเอป K-Plus

– ให้ความยินยอมในการนำข้อมูลมาใช้จัดทำเเบบจำลองด้านเครดิต

ขั้นตอนสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ผ่านเเอป K PLUS

ทั้งนี้ลูกค้าที่ได้รับการเรียนเชิญ จะสามารถทำรายการได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เพราะถ้าหาก กด “ยกเลิก” จะเสียสิทธิในเดือนนั้นทันที เเละเมื่อกดสมัครเสร็จสิ้น ลูกค้าจะได้รับข้อความเเจ้งเตือนผลการ

อนุมัติผ่าน K-Plus หากลูกค้าได้รับการอนุมัติ จะได้รับสัญญาเงินกู้

ผ่านอีเมล โดยลูกค้าจะต้องเข้ามากดดำเนินการภายใน 72 ชั่วโมงก่อนหมดอายุ

หลังจากนั้นธนาคารจะดำเนินการตรวจสอบเงื่อนไขอีกครั้ง

เเละจะเเจ้งผลอนุมัติผ่านเเอป K-Plus คุณก็สามารถยืมเงินด่วน

กสิกรเเล้วนำเงินไปใช้จ่ายได้ตามต้องการ

สินเชื่ออนุมัติไว ได้เงินก้อนไปใช้ทันที เเค่สมัครสินเชื่อผ่านเเอป K PLUS สมัครง่าย เอกสารน้อย รับเงินก้อนพร้อมใช้ โดยสามารถสมัครได้ทันทีผ่านเเอป K-Plus

โดยจุดเด่นของสินเชื่อนี้คือ ใช้เอกสารเพียงเเค่ บัตรประชาชนเพียงหนึ่งใบ เเละเสนออัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อเงินด่วน กสิกร รับอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 15%

ตลอดอายุสัญญา ซึ่งสามารถผ่อนส่งการยืมเงินด่วนกสิกร

ต่ำสุดเพียงเดือนละ 330 บาทเท่านั้น

สมัครง่าย ๆ เพียงคุณมีคุณสมบัติดังนี้

– สัญชาติไทย – อายุ 20 ปีขึ้นไป – อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระเเล้วต้องไม่เกิน 70 ปี – ต้องมีรายได้ 7500 บาทขึ้นไป/ 20,000 บาทสำหรับเจ้าของกิจการเเละอาชีพอิสระ

– ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับรวมที่ทำงานเดิมได้

หากผ่านการทดลองงานเเล้ว) หรืออายุกิจการไม่ต่ำกว่า 2

ปีสำหรับเจ้าของกิจการเเละไม่น้อยกว่า 1 ปี สำหรับกลุ่มอาชีพอิสระ

– มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

กรณีลูกค้าที่ต้องการขอสินเชื่อเงินด่วน กสิกร Xpress

Loan ผ่านเเอป K-Plus ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีกับธนาคารมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป เเละมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด เเละจะได้รับการเรียนเชิญ

ผ่าน K-Plus โดยลูกค้าที่ได้รับการเรียนเชิญ

มีวิธีการสมัครดังนี้ – ลูกค้าสามารถเลือกวงเงินเเละระยะเวลา

ผ่อนชำระที่ต้องการได้ เเละต้องระบุอีเมลที่ต้องการใช้รับสัญญา

– ตรวจสอบเเละยืนยันข้อมูล

– ให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ต เเละกดยืนยันด้วยการกด รหัส PIN ผ่าน เเอป K-Plus

– ให้ความยินยอมในการนำข้อมูลมาใช้จัดทำเเบบจำลองด้านเครดิต

ขั้นตอนสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ผ่านเเอป K PLUS

ทั้งนี้ลูกค้าที่ได้รับการเรียนเชิญ จะสามารถทำรายการได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เพราะถ้าหาก กด “ยกเลิก” จะเสียสิทธิในเดือนนั้นทันที เเละเมื่อกดสมัครเสร็จสิ้น

ลูกค้าจะได้รับข้อความเเจ้งเตือนผลการอนุมัติผ่าน K-Plus

หากลูกค้าได้รับการอนุมัติ จะได้รับสัญญาเงินกู้ผ่านอีเมล

โดยลูกค้าจะต้องเข้ามากดดำเนินการภายใน 72 ชั่วโมงก่อนหมดอายุ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น