สินเชื่อกรุงศรี ให้ยืมไม่อั้น 2,000,000 เพื่อทุกคน อนุมัติง่าย ดอกต่ำ หลักทรัพย์ไม่ต้อง

บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนเชิงกล และชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ เช่น ชิ้นส่วนโทรศัพท์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงาน โดยเปิดรับสมัครผ่านซับคอนแทรค SKD เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานผลิตสาขาลพบุรี ใครสนใจสามารถดูรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : พนักงานฝ่ายผลิต
รายได้เฉลี่ย : 24,318 บาท/เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-หญิง
-อายุระหว่าง 18-40 ปี 11 เดือน
-วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

-ส่วนสูง 150 เซนติเมตรขึ้นไป น้ำหนักไม่เกิน 85 กก.
-สามารถทำงานเป็นกะได้
-พนักงานเก่าที่เคยทำแผนก LD

 

รายได้และสวัสดิการ

-ค่าแรงรายวัน 335 บาทต่อวัน จำนวน 26 วัน = 8,710 บาท
-ค่าอาหาร 25 บาทต่อวัน จำนวน 28 วัน = 700 บาท
-ค่าอาหารโอที 25 บาทต่อวัน จำนวน 28 วัน = 700 บาท

-ค่ากะเช้า 20 บาทต่อวัน จำนวน 12 วัน = 240 บาท
-ค่ากะดึก 40 บาทต่อวัน จำนวน 12 วัน = 480 บาท
-โอที 2.5 ชั่วโมงวันธรรมดา 157 บาทต่อวัน จำนวน 24 วัน = 3,768 บาท

-โอทีวันหยุด 8 ชั่วโมง 670 บาทต่อวัน จำนวน 5 วัน = 3,350 บาท
-โอทีวันหยุด 2.5 ชั่วโมง 314 บาทต่อวัน จำนวน 5 วัน = 1,570 บาท
-เบี้ยขยันรายเดือน 700 บาทต่อเดือน

สินเชื่อกรุงศรี ให้ยืมไม่อั้น 2,000,000 เพื่อทุกคน อนุมัติง่าย ดอกต่ำ หลักทรัพย์ไม่ต้อง

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครสินเชื่อ

อายุ 20 – 59 ปี พนักงานที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป

อายุการทำงานหรือมีอายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน หรือที่ทำงาน

เอกสารการสมัคร กรณีพนักงานที่มีรายได้ประจำในการขอสินเชื่อ

สำเนาบัตรประชาชนสำหรับสมัครสินเชื่อ

สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน

สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน

(กรณีที่มีรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงินเดือน

ขอสำเนาบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 6-12 เดือน)

สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารกรุงศรีที่

ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า

(เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

กรณีเจ้าของกิจการฝนการขอสินเชื่อ

สำเนาบัตรประชาชนสำหรับสมัครสินเชื่อ หนังสือรับรองบริษัท

และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นจากกระทรวงพาณิชย์ (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)

สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการ)

ใบทะเบียนการค้า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย)

สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารกรุงศรี

ที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า

(เฉพาะผู้ส มัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครสินเชื่อ อายุ 20 – 59 ปี

พนักงานที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป

อายุการทำงานหรือมีอายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน หรือที่ทำงาน

เอกสารการสมัคร กรณีพนักงานที่มีรายได้ประจำในการขอสินเชื่อ

สำเนาบัตรประชาชนสำหรับสมัครสินเชื่อ

สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการ

ทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน

สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน

(กรณีที่มีรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงินเดือน

ขอสำเนาบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 6-12 เดือน)

สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารกรุงศรีที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า

(เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

กรณีเจ้าของกิจการฝนการขอสินเชื่อ

สำเนาบัตรประชาชนสำหรับสมัครสินเชื่อ หนังสือรับรองบริษัท

และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นจากกระทรวงพาณิชย์ (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)

สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการ)

ใบทะเบียนการค้า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย)

สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคาร

กรุงศรีที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงิ นเข้า

(เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น