ธนาคารออมสิน ออกสินเชื่อช่วยแก้หนี้นอกระบบ อนุมัติให้ทุกคน 50,000 

 

ธนาคารออมสิน ออกสินเชื่อช่วยแก้หนี้นอกระบบ อนุมัติให้ทุกคน 50,000

สินเชื่อวงเงิน 50,000 บาท เฉพาะกรณีที่มีคุณมีบัตรเสีย

สมัครสวัสดีการวงเงินกู้ 50,000 บาท ให้วงเงินสินเชื่อ 50,000 บาท

ชื่อโครงการเงินกู้ธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้

นอกระบบที่ต้องการกู้ยืมเงินเหล่านี้สามารถใช้แก้ไขเรื่องนี้นอกระบบ

ได้ที่เกิดจากการประกอบอาชีพการบริโภคไม่ใช่ชำระหนี้

ทีมรีไฟแนนซ์หรือหนี้ในระบบต่างๆ เฉพาะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

หรือบัตรคนจนเท่านั้น ซึ่งสินเชื่อนี้ทางธนาคารจึงให้อยู่ตามสถานการณ์

หนี้นอกระบบที่เกิดขึ้นจริงและตามความสามารถในการชำระหนี้คืน


ในแต่ละคนไม่เกิน 50,000 บาท จะต้องนำเงินที่ชำระให้หมดภายใน 5 ปี

วงเงินสินเชื่อกู้สูงสุด 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.75%

ต่อเดือนระยะเวลากู้ 3-5 ปี ไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกันใช้เพียงบัตรบริษัท

ประกันสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดย่อมใช้หลักค้ำประกันเงินกู้

* คุณสมบัติผู้กู้

– เป็นผู้ที่มีอาชีพมีรายได้ประจำที่ชัดเจน – มีสัญชาติไทย

– มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 65 ปี

– มีที่พักอาศัยและสามารถติดต่อได้

ท่านที่ประสงค์จะขอสินเชื่อต้องเป็นผู้ที่จดทะเบียนหนี้นอกระบบ

โดยสามารถลงทะเบียนได้วันที่สมัครขอสินเชื่อกับธนาคาร

โดยไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

ของผู้กู้สำเนาเอกสารผู้ค้ำประกัน แสดงรายได้ในสมุดฝากผู้ประกอบอาชีพ

รายรับและรายจ่ายและถ่ายรูปที่อยู่อาศัยในการค้ำประกันและสำเนาหลักค้ำประกัน

(รับประกันใช้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็กเป็นหลักประกันเงิ นกู้)

อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1% ต่อเดือนถ้าหากใครสนใจอยากจะ

สมัครสินเชื่อสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศได้เลย

สินเชื่อวงเงิน 50,000 บาท เฉพาะกรณีที่มีคุณมีบัตรเสีย

สมัครสวัสดีการวงเงินกู้ 50,000 บาท ให้วงเงินสินเชื่อ 50,000 บาท

ชื่อโครงการเงินกู้ธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้

นอกระบบที่ต้องการกู้ยืมเงินเหล่านี้สามารถใช้แก้ไขเรื่องนี้นอกระบบ

ได้ที่เกิดจากการประกอบอาชีพการบริโภคไม่ใช่ชำระหนี้

ทีมรีไฟแนนซ์หรือหนี้ในระบบต่างๆ เฉพาะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

หรือบัตรคนจนเท่านั้น ซึ่งสินเชื่อนี้ทางธนาคารจึงให้อยู่ตามสถานการณ์

หนี้นอกระบบที่เกิดขึ้นจริงและตามความสามารถในการชำระหนี้คืน

ในแต่ละคนไม่เกิน 50,000 บาท จะต้องนำเงินที่ชำระให้หมดภายใน 5 ปี

วงเงินสินเชื่อกู้สูงสุด 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.75%

ต่อเดือนระยะเวลากู้ 3-5 ปี ไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกันใช้เพียงบัตรบริษัท

ประกันสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดย่อมใช้หลักค้ำประกันเงินกู้

* คุณสมบัติผู้กู้

– เป็นผู้ที่มีอาชีพมีรายได้ประจำที่ชัดเจน – มีสัญชาติไทย

– มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 65 ปี

– มีที่พักอาศัยและสามารถติดต่อได้


ท่านที่ประสงค์จะขอสินเชื่อต้องเป็นผู้ที่จดทะเบียนหนี้นอกระบบ

โดยสามารถลงทะเบียนได้วันที่สมัครขอสินเชื่อกับธนาคาร

โดยไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

ของผู้กู้สำเนาเอกสารผู้ค้ำประกัน แสดงรายได้ในสมุดฝากผู้ประกอบอาชีพ

รายรับและรายจ่ายและถ่ายรูปที่อยู่อาศัยในการค้ำประกันและสำเนาหลักค้ำประกัน

(รับประกันใช้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็กเป็นหลักประกันเงิ นกู้)

อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1% ต่อเดือนถ้าหากใครสนใจอยากจะ

สมัครสินเชื่อสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศได้เลย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น