สินเชื่อกรุงศรี ให้ยืมไม่อั้น 2,000,000 เพื่อทุกคน อนุมัติง่าย ดอกต่ำ หลักทรัพย์ไม่ต้อง

สินเชื่อกรุงศรี ให้ยืมไม่อั้น 2,000,000 เพื่อทุกคน อนุมัติง่าย ดอกต่ำ หลักทรัพย์ไม่ต้อง

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครสินเชื่อ อายุ 20 – 59 ปี

พนักงานที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 าทขึ้นไป

อายุการทำงานหรืออายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ หรือที่ทำงาน

เอกสารการสมัครสินเชื่อ

กรณีพนักงานที่มีรายได้ประจำ

-สำเนาบัตรประชาชนใช้สำหรับสมัครสินเชื่อ

-สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงาน

ที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน

-สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน

(กรณีที่มีรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงินเดือน

ขอสำเนาบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 6-12 เดือน)

-สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารกรุงศรี

ที่ระบุชื่อผู้สมัครสินเชื่อที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า

(เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้สินเชื่อโดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

กรณีเจ้าของกิจการ

-สำเนาบัตรประชาชนใช้สำหรับสมัครสินเชื่อ

-หนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

จากกระทรวงพาณิชย์ (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)

-สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการ)

-ใบทะเบียนการค้า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย)

-สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคาร

กรุงศรีที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า

(เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

หากท่านสนใจอ่านรายละเอียดสินเชื่อเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ทางเว็บไซต์

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครสินเชื่อ อายุ 20 – 59 ปี

พนักงานที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 าทขึ้นไป

อายุการทำงานหรืออายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ หรือที่ทำงาน

เอกสารการสมัครสินเชื่อ

กรณีพนักงานที่มีรายได้ประจำ

-สำเนาบัตรประชาชนใช้สำหรับสมัครสินเชื่อ

-สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงาน

ที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน

-สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน

(กรณีที่มีรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงินเดือน

ขอสำเนาบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 6-12 เดือน)

-สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารกรุงศรี

ที่ระบุชื่อผู้สมัครสินเชื่อที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า

(เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้สินเชื่อโดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

กรณีเจ้าของกิจการ

-สำเนาบัตรประชาชนใช้สำหรับสมัครสินเชื่อ

-หนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

จากกระทรวงพาณิชย์ (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)

-สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการ)

-ใบทะเบียนการค้า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย)

-สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคาร

กรุงศรีที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า

(เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

หากท่านสนใจอ่านรายละเอียดสินเชื่อเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ทางเว็บไซต์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น