สินเชื่อ Line BK มีแค่บัตรประชาชนก็ยืมเงิน LINE ได้ 6,000 บาท ไม่ต้องยื่นเอกสารให้ยุ่งยาก

เตรียมปลดล็อค เงินชราภาพของประกันสังคม กู้ยืมได้ก่อน รับบำเหน็จหรือบำนาญ

ผ่าน 3 ขอ กู้ได้ ยืมก่อน จะเลือกรับเป็นบำเหน็จ หรือ บำนาญ คาดว่าจะเข้า ครม.พิจารณาภายในเดือน พ.ค. 2565 นี้
ความคืบหน้าล่าสุด นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ผมได้เสนอ ร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับแก้ไข ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำไปบรรจุเป็นวาระ เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว โดยจะเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตน โดยเฉพาะกรณีชราภาพสามารถเลือกบำเหน็จ หรือบำนาญ ใช้ค้ำเงินกู้ และขอนำเงินสมทบบางส่วนออกมาใช้ก่อนได้ขณะนี้คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุน หมุนเวียน ที่มี นายอาคม พิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เป็นประธาน ได้เห็นชอบแล้ว และเตรียมทำความเห็นประกอบเสนอเข้า ครม. ควบคู่ไปกับข้อเสนอของกระทรวงแรงงานภายในเดือน พ.ค. 65 นี้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลือกให้คนกลุ่มนี้มากขึ้น จากเดิมที่มีเพียงทางเลือกเดียว คือ การได้เงินบำนาญ เพราะเมื่อสถานการณ์ต่างๆ เปลี่ยนไป ผู้ประกันตนบางคนก็อยากได้เงินก้อนเวลาที่เกษียณแล้ว

 

สำหรับการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ หรือที่เรียกว่า โครงการ 3 ขอ เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ จากปัจจุบัน ที่กำหนดสิทธิให้อย่างเดียว คือ เมื่อส่งเงินสมทบไปแล้ว 180 เดือนขึ้นไป จะได้เฉพาะเงินบำนาญ แต่โครงการ 3 ขอ มีรายละเอียด คือขอที่ 1 ขอเลือก : เพื่อเปิดทางให้ผู้ประกันตนมีสิทธิเลือกรับเงินบำนาญชราภาพ หรือเงินบำเหน็จชราภาพได้ เมื่อนำส่งเงินสมทบครบตามเงื่อนไขของการได้รับเงินบำนาญชราภาพแล้ว

 

ขอที่ 2 ขอกู้ : เพื่อเปิดทางให้ผู้ประกันตนมีสิทธินำเงินกรณีชราภาพบางส่วนไปเป็นหลักประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินได้

ขอที่ 3 ขอคืน : เพื่อเปิดทางให้ผู้ประกันตนมีสิทธินำเงินกรณีชราภาพที่ตนสมทบอยู่ในกองทุนประกันสังคมออกมาใช้ก่อนบางส่วน ก่อนอายุครบกำหนดได้สินเชื่อ Line BK มีแค่บัตรประชาชนก็ยืมเงิน LINE ได้ 6,000 บาท ไม่ต้องยื่นเอกสารให้ยุ่งยาก

สินเชื่อวงเงินให้กู้ยืม พร้อมใช้ จาก LINE BK มีแค่บัตรประชาชน

ใบเดียวก็ยืมเงินจาก LINE BK ได้ เบิกถอนเงินสดได้สะดวกสบาย

ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ได้วงเงินคืนทันทีเมื่อชำระคืน

เอกสารการยื่นขอรับ เงินชดเชย ประกัน สังคม กรณีเข้ารับการรักษา หรือหยุดงาน

💬 มาตรา 33
กรณีลาป่วย : รับค่าจ้าง 30 วันแรก จากนายจ้าง
หยุดรักษาตัว เกิน 30 วันสามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้
จากประกันสังคมนับตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วยโดยได้รับเงินทดแทนร้อยละ 50 ของค่าจ้างจริง
แต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยได้รับ ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน เว้นแต่โรคเรื้อรังไม่เกิน 365 วัน


💬 มาตรา 39
รับเงินทดแทนขาดรายได้ร้อยละ 50 โดย คิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบ (4,800 บาท)
ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน
เว้นแต่โรคเรื้อรังไม่เกิน 365 วัน
⚠️ ม.33 และ ม.39 จะพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน และใบรับรองแพทย์
และผู้ประกันตนต้องมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์
ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ


💬 มาตรา 40
รับเงินทดแทนขาดรายได้ตามทางเลือก 1-2-3
พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน และใบรับรองแพทย์ และมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน
ภายในระยะเวลา 4 เดือนก่อนเดือนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ
ข้อมูลเพิ่มเติม สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย มาตรา 4
การเตรียมเอกสาร > https://bit.ly/SSO40Health


สินเชื่อผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 60 เดือน อนุมัติไว

รู้ผลทันที 6,000 – 800,000 บาท ไม่มีรายได้ประจำก็ยืมได้

ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน ใช้เพียงรายการเดินบัญชี

ไม่มีค่าธรรมเนียมการเบิกใช้วงเงิน และค่าธรรมเนียมรายปี 

จุดเด่นสินเชื่อวงเงินพร้อมใช้ LINE BK

-เบิกถอนเงินสดได้สะดวกสบายทุกที่ทุกเวลา

โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ได้วงเงินคืนทันทีเมื่อชำระคืน

-เปลี่ยนวงเงินคงเหลือของคุณเป็นเงินก้อนเข้าบัญชีได้ง่ายๆ

โดยสามารถเลือกผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 60 เดือน

-อนุมัติไว รู้ผลทันที ใช้วงเงินได้เลยหลังได้รับอนุมัติ

-ไม่มีรายได้ประจำก็ยืมได้ ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน ใช้เพียงรายการเดินบัญชี

-จะเลือกแบ่งจ่ายเป็นงวด หรือจ่ายคืนเป็นรายครั้งตามที่สะดวก

-ไม่มีค่าธรรมเนียมการเบิกใช้วงเงิน และค่าธรรมเนียมรายปี

วัตถุประสงค์สินเชื่อ

-เป็นสินเชื่อหมุนเวียน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ผู้กู้ต้องการ

เช่น การบริโภค และการใช้จ่ายในชีวิต

วงเงินสินเชื่อพร้อมใช้

จ่ายต่ำสุด เดือนละ 2% หรือแค่ 200 บาท

คิดดอกเบี้ยรายวัน ใช้เท่าไหร่ ก็จ่ายเพียงเท่านั้น

-เบิกถอนเงินสดได้ง่าย เพียงโอนผ่านทางไลน์

-ยอดขั้นต่ำ การกดเงินคือ 200 บาท

วงเงินสินเชื่อผ่อนชำระ

-รับเงินก้อน ผ่อนสบาย จ่ายเป็นงวด -ลดต้นลดดอก จ่ายโปะเมื่อไหร่ก็ได้

-ยิ่งผ่อนเยอะ ดอกยิ่งลดไว -ยอดขั้นต่ำในการกดเงินคือ 6,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ

-อัตราดอกเบี้ย ปกติสูงสุดที่ 25% ต่อปี

คุณสมบัติผู้กู้เงินสินเชื่อ

-เฉพาะบุคคลธรรมดา อายุ 20 – 60 ปี -เป็นผู้ที่มี สัญชาติไทย

-มีบัญชีเงินฝากของ LINE BK -มีรายได้ขั้นต่ำ วงเงินให้ยืม 7,000 บาท/เดือน

เอกสารประกอบการสมัครขอสินเชื่อ

-หากเป็นลูกค้าบัญชีเงินฝากของทาง LINE BK ไม่ต้องยื่นเอกสาร

-ใช้เพียงเอกสารเพื่อยืนยันรายได้  กรณีที่เป็นลูกค้าใหม่ ของธนาคารกสิกรไทย

-สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

สินเชื่อวงเงินให้กู้ยืม พร้อมใช้ จาก LINE BK มีแค่บัตรประชาชน

ใบเดียวก็ยืมเงินจาก LINE BK ได้ เบิกถอนเงินสดได้สะดวกสบาย

ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ได้วงเงินคืนทันทีเมื่อชำระคืน

สินเชื่อผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 60 เดือน อนุมัติไว

รู้ผลทันที 6,000 – 800,000 บาท ไม่มีรายได้ประจำก็ยืมได้

ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน ใช้เพียงรายการเดินบัญชี

ไม่มีค่าธรรมเนียมการเบิกใช้วงเงิน และค่าธรรมเนียมรายปี

จุดเด่นสินเชื่อวงเงินพร้อมใช้ LINE BK

-เบิกถอนเงินสดได้สะดวกสบายทุกที่ทุกเวลา

โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ได้วงเงินคืนทันทีเมื่อชำระคืน

-เปลี่ยนวงเงินคงเหลือของคุณเป็นเงินก้อนเข้าบัญชีได้ง่ายๆ

โดยสามารถเลือกผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 60 เดือน

-อนุมัติไว รู้ผลทันที ใช้วงเงินได้เลยหลังได้รับอนุมัติ

-ไม่มีรายได้ประจำก็ยืมได้ ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน ใช้เพียงรายการเดินบัญชี

-จะเลือกแบ่งจ่ายเป็นงวด หรือจ่ายคืนเป็นรายครั้งตามที่สะดวก

-ไม่มีค่าธรรมเนียมการเบิกใช้วงเงิน และค่าธรรมเนียมรายปี

วัตถุประสงค์สินเชื่อ

-เป็นสินเชื่อหมุนเวียน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ผู้กู้ต้องการ

เช่น การบริโภค และการใช้จ่ายในชีวิต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น