ธนาคารกรุงไทย เปิดสินเชื่อให้บุคคลทั่วไปยืม ครอบครัวละ 1O,OOO

ธนาคารกรุงไทย เปิดสินเชื่อให้บุคคลทั่วไปยืม ครอบครัวละ 1O,OOO

สินเชื่อลงทะเบียนบุคคลทั่วไป กรุงไทย ให้รายละ 10,000 บาท

ช่วยเหลือครอบครัว มีสินเชื่อใหม่ธนาคารกสิกรไทยได้นำเสนอ

บริการสินเชื่อกู้เงิน 1,000,000 วงเงินสูงสุด 500,000 บาทอนุมัติไว

เพียงภายใน 5 นาทีผ่อนชำระวันละ 10 บาทเท่านั้น สินเชื่อ สินเชื่อ

เจ้าของธุรกิจหรือผู้ที่ใช้แอพพลิเคชั่นเป๋าตังเงินเครดิตบริการสินเชื่อตัวใหม่

เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมแล้ว มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน

มีหนี้ต้องแก้ไข รุกก้าวไปอย่างยั่งยืน  ขอเชิญชวน ประชาชนที่มีคดีพิพาทก่อนฟ้อง และหลังศาลมีคำพิพากษา ร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 1 ตอบโจทย์การแก้ไขหนี้สิน หนี้ กยศ. หนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรถยนต์ ร่วมกันหาทางออก ฝ่าวิกฤติ สร้างโอกาส ก้าวไปด้วยกัน ในวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องภิรัชฮอลล์ (BH1-3)ลงทะเบียน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJk4Go-Wi5xUIthQ_oBoJy-JqHMxiuV3C3cNPtX8HVXX7eeg/viewformของธนาคารกรุงไทยมาจากข้อมูลล่าสุดบนเว็บไซต์ของ

ธนาคารคือเงินที่กู้เป็นเงินที่เปิดโอกาสให้ใช้แอพพลิเคชั่น

Money bag ได้ อย่างน้อยหกเดือนและมีธุรกิจเป็นของตัวเอง

หรือผู้ชายที่มีเงินอย่างน้อย 10,000 บาทต่อเดือนผ่านทางแอพ

เพื่อยืมเงินของธนาคารกรุงไทยวงเงินสูงสุด 500,000 บาท สินเชื่อ

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อ

จะต้องเป็นเจ้าของร้าน ต้องทำธุรกรรมผ่านแอพถุงเงินและกลาย

เป็นลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองของธนาคารกรุงไทย

ให้เปิดใช้แอพพลิเคชั่นถุงเงินเป็นเวลาอย่างน้อยหกเดือนจนถึง

ปัจจุบันและล่าสุดต้องมีการใช้งาน 30 วันนับจากวันที่ขอสินเชื่อ

เพื่อทำธุรกรรมผ่านแอพ “ถุงเงิน”จะต้องเชิญเดือนละ 10,000 บาท

ขึ้นไปเพื่อขอสินเชื่อทางธนาคารกรุงไทย ผ่านแอพมันนี่แบค

หรือกรุงไทยคอนเนคจะต้องไม่มีประวัติการขาดทุน

หรือล้มละลายทางธุรกิจหากท่านมีข้อมูลที่สงสัยและรายละเอียด สินเชื่อ

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ช่องทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

หรือคอลเซ็นเตอร์กรุงไทยดอทคอมที่หมายเลข 02 111 1111

สินเชื่อลงทะเบียนบุคคลทั่วไป กรุงไทย ให้รายละ 10,000 บาทช่วยเหลือครอบครัว มีสินเชื่อใหม่ธนาคารกสิกรไทยได้นำเสนอบริการสินเชื่อกู้เงิน 1,000,000 วงเงินสูงสุด 500,000 บาทอนุมัติไว

เพียงภายใน 5 นาทีผ่อนชำระวันละ 10 บาทเท่านั้น สินเชื่อ สินเชื่อ

เจ้าของธุรกิจหรือผู้ที่ใช้แอพพลิเคชั่นเป๋าตังเงินเครดิตบริการสินเชื่อตัวใหม่ของธนาคารกรุงไทยมาจากข้อมูลล่าสุดบนเว็บไซต์ของธนาคารคือเงินที่กู้เป็นเงินที่เปิดโอกาสให้ใช้แอพพลิเคชั่น

Money bag ได้ อย่างน้อยหกเดือนและมีธุรกิจเป็นของตัวเอง

หรือผู้ชายที่มีเงินอย่างน้อย 10,000 บาทต่อเดือนผ่านทางแอพ

เพื่อยืมเงินของธนาคารกรุงไทยวงเงินสูงสุด 500,000 บาท สินเชื่อ

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อ

จะต้องเป็นเจ้าของร้าน ต้องทำธุรกรรมผ่านแอพถุงเงินและกลาย

เป็นลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองของธนาคารกรุงไทย

ให้เปิดใช้แอพพลิเคชั่นถุงเงินเป็นเวลาอย่างน้อยหกเดือนจนถึง

ปัจจุบันและล่าสุดต้องมีการใช้งาน 30 วันนับจากวันที่ขอสินเชื่อเพื่อทำธุรกรรมผ่านแอพ “ถุงเงิน”จะต้องเชิญเดือนละ 10,000 บาทขึ้นไปเพื่อขอสินเชื่อทางธนาคารกรุงไทย ผ่านแอพมันนี่แบค

หรือกรุงไทยคอนเนคจะต้องไม่มีประวัติการขาดทุน

หรือล้มละลายทางธุรกิจหากท่านมีข้อมูลที่สงสัยและรายละเอียด สินเชื่อ

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ช่องทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

หรือคอลเซ็นเตอร์กรุงไทยดอทคอมที่หมายเลข 02 111 1111

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น