สินเชื่อแห่งการเริ่มต้น สินเชื่อธนาคารกรุงเทพเพื่อธุรกิจรายย่อย อนุมัติไว กู้ได้สูงสุด 2 ล้าน 

เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้ คนละครึ่งรอบใหม่

ลงทะเบียนได้ที่ www.คนละครึ่ง.com

เปิดรับรายใหม่เพียง 1 ล้านสิทธิเท่านั้น

สินเชื่อแห่งการเริ่มต้น สินเชื่อธนาคารกรุงเทพเพื่อธุรกิจรายย่อย อนุมัติไว กู้ได้สูงสุด 2 ล้าน 

มั่นใจกับ 2 ทางเลือก ที่ตอบโจทย์ตรงใจ สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์

(เงินกู้) และสินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์ (เงินทุนหมุนเวียน) 

วงเงินสินเชื่อพร้อมใช้

วงเงินสูงสุด 3 เท่าของรายได้ต่อเดือน ตั้งแต่ 20,000 บาท – 2,000,000 บาท

สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์

อนุมัติและรับเงินก้อนเข้าบัญชีเงินทันที

สินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์

อนุมัติเบิกใช้ทันใจด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท

สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์

ผ่อนชำระคงที่ตลอดอายุสัญญา แบบลดต้นลดดอก สูงสุด 5 ปี

เลือกระยะเวลาผ่อนชำระเองได้

สินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์

ชำระคืนเป็นรายเดือน เริ่มต้นเพียง 500 บาท หรือ 5%

ของภาระหนี้คงค้าง ไม่เบิกใช้ไม่มีดอกเบี้ย

สินเชื่อสมัครง่าย 

สำหรับบุคคลธรรมดาที่ดำเนินธุรกิจรายย่อย

สมัครครั้งเดียวมีวงเงินเบิกใช้ได้ตลอด เพิ่มสภาพคล่องได้ง่าย

รายละเอียดสินเชื่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจรายย่อย

ประเภทสินเชื่อ: สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์ (เงินกู้) และสินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์ (เงินทุนหมุนเวียน)

วงเงินสินเชื่อ: 20,000 บาท – 2,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย: 8% – 15% ต่อปี ระยะเวลา: สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (ขั้นต่ำ 1 ปี)

หลักประกัน: บสย. ค้ำประกันเต็มจำนวน และ/หรือบุคคลค้ำประกันเต็มจำนวน หรือไม่มีหลักประกัน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

-บุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี

-ดำเนินกิจการโดยมีสถานที่ของกิจการเป็นหลักแหล่งชัดเจน และมีเอกสารแสดงหรือมีหลักฐานที่ได้รับการรับรองว่าประกอบกิจการจริง

-ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฏหมาย และต้องไม่ขัดกับศีลธรรมอันดี

-กรณีขอกู้วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ไม่มีภาระค้ำประกันกับ บสย. ณ วันที่ขอค้ำประกัน ยกเว้น โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs

และมีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดิน มูลค่ารวมไม่เกิน 5,000,000 บาท

-กรณีขอกู้วงเงินมากกว่า 200,000 – 2,000,000 บาท

มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดิน มูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท

-ผ่านการคัดกรองความเสี่ยงของลูกค้า ตามเกณฑ์ที่ บสย. กำหนด

มั่นใจกับ 2 ทางเลือก ที่ตอบโจทย์ตรงใจ สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์

(เงินกู้) และสินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์ (เงินทุนหมุนเวียน)

วงเงินสินเชื่อพร้อมใช้

วงเงินสูงสุด 3 เท่าของรายได้ต่อเดือน ตั้งแต่ 20,000 บาท – 2,000,000 บาท

สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์

อนุมัติและรับเงินก้อนเข้าบัญชีเงินทันที

สินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์

อนุมัติเบิกใช้ทันใจด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น