สินเชื่อ ธอส. ปล่อย 3 สินเชื่อ กู้สูงสุด 1 ล้าน ผ่อน 3,400

สินเชื่อ ธอส. ปล่อย 3 สินเชื่อ กู้สูงสุด 1 ล้าน ผ่อน 3,400

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เดินหน้าให้คนไทยได้ทำตามฝัน

โดยอยากให้คนไทยมีบ้าน สนับสนุนผู้มีรายได้น้อยเเละบุคลากรภาครัฐ

มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองง่ายขึ้น ผ่าน 3 โครงการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ

ประกอบด้วย โครงการสินเชื่อที่อยู่ที่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ

อัตราดอกเบี้ยปีเเรก 2.65% ต่อปี โครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง

อัตราดอกเบี้ย 2 ปีเเรก 2.75% ต่อปี เเละ โครงการสินเชื่อบ้าน ธอส.

เพื่อสานรัก อัตราดอกเบี้ยปีเเรก 3% ต่อปี เเละผ่อนนานสูงสุด 40 ปี พิเศษ!! ฟรี ค่าธรรมเนียมสูงสุด 3 ประเภท นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยรวมถึง

บุคลากรภาครัฐ สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้น กับ ธอส.

ตามพันธกิจ ทำให้คนไทยมีบ้านเเละภายใต้เเนวคิด Be Simple,

Make it Simple มีบ้านได้ง่าย ๆ กับ ธอส. จึงได้เตรียมกรอบวงเงิน 70,000

ล้านบาท จัดทำ 3 ผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

(Social Solution) ซึ่งครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การกู้หลัก เช่นเพื่อสินเชื่อซื้อ

ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมเเซม เเละไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น

ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 40 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.โครงการสินเชื่อที่อยู่ที่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ กรอบวงเงิน 30,000

ล้านบาท สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ชื่อเรียกอย่างอื่น

เเละลูกจ้างประจำที่เป็นผู้มีสิทธิกู้เงินตามข้อตกลงโครงการสวัสดิการ

เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยประเภทไม่มีเงินฝาก ที่หน่วยงานต้นสังกัดได้ลงนามร่วมกับ

ธอส. อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 2.65% ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ 3% ต่อปี ปีที่ 3

เท่ากับ MRR-2.65% ต่อปี(ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR อยู่ที่ 6.150% ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีเเรก เท่ากับ 3.05% ต่อปี เเละปีที่ 4-5 เท่ากับ

MRR-2% ต่อปี เเละปีที่ 6 จนถึงครบอายุสัญญา คิดสินเชื่ออัตราดอกเบี้ย

MRR-1% ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,400 บาท ต่อเดือน

พิเศษ ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ เเละค่าจดทะเบียนสิทธิเเละนิติกรรม

ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมเเซม ไถ่ถอนจำนองที่ดินจาก

สถาบันการเงินอื่น ชำระหนี้เกี่ยวกับ ที่อยู่อาศัย เเละซื้ออุปกรณ์

เเละสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย 

2.โครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท

สำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน วงเงินให้กู้รายละ

ไม่เกิน 2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 เท่ากับ 2.75% ต่อปี

ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-3.40% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีเเรก

เท่ากับ 2.75% ต่อปีเท่านั้น ปีที่ 4-5 เท่ากับ MRR-2% เเละปีที่ 6

จนถึงครบอายุสัญญา กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ย

MRR-0.75% ต่อปี เเละกรณีลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี

กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,500 บาท ต่อเดือน พิเศษ!!!

ฟรี ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ค่าประเมินราคาหลักประกัน

เเละค่าจดทะเบียนสิทธิเเละนิติกรรม ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม

ซ่อมเเซม เเละไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ยื่นคำขอกู้เเละทำนิติกรรม

3.โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท

สำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อเดือน วงเงินให้กู้รายละ

ไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 3% ต่อปี ปีที่ 2

เท่ากับ 4% ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-1.15% ต่อปี เเละปีที่ 4 จนถึงครบอายุสัญญา

กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี

เเละกรณีลูกค้าสวัสดิการคิดอัตราดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท

ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,800 บาท ต่อเดือน ฟรี!!! ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้

ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมเเซม เเละซื้ออุปกรณ์เเละ

สิ่งอำนวยความสะดวก ที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยพร้อมกับการกู้ตามวัตถุประสงค์หลัก 

ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อทั้ง 3 โครงการ มีส่วนสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อ

กลุ่มผู้มีรายได้น้อย (Social Solution) ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

จำนวน 140,167 ล้านบาท จากเป้าหมายสินเชื่อปล่อยใหม่รวม 215,641 ล้านบาท

สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.

ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์(Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เเละ ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Application : GHB ALL 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น