สินเชื่อ SPEEDY LOAN วงเงินสูงสุด 5 ล้าน ผ่อนแสนละ 2700 บาทต่อเดือน ไม่ต้องมีคนค้ำ

สินเชื่อ SPEEDY LOAN วงเงินสูงสุด 5 ล้าน ผ่อนแสนละ 2700 บาทต่อเดือน ไม่ต้องมีคนค้ำ

สินเชื่อบริการสินเชื่อบุคคล Speedy Loan จากธนาคารไทยพาณิชย์

สมัครสินเชื่อเงินสดได้ง่ายๆโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

รับเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร พร้อมวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้

และสะดวกสบายกับหลายช่องทางการผ่อนชำระ

สมัครสินเชื่อง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

เมื่อขอสินเชื่อไปแล้วได้รับการอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินกู้

เข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้

วงเงินสินเชื่ออนุมัติตั้งแต่ 20,000 – 5,000,000 บาท

20,000 – 30,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 24 เดือน

30,001 – 99,999 บาท ผ่อนได้สูงสุด 60 เดือน

100,000 – 5,000,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 72 เดือน

ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

ระยะเวลาการผ่อนชำระสินเชื่อขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน

วงเงินสินเชื่ออนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และไม่เกิน 5,000,000 บาท

ระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อนานสูงสุด 72 เดือน

เงื่อนไขบริการสมัครสินเชื่อ

1. ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20-60 ปี ในการสมัครสินเชื่อ

2. รายได้ขั้นต่ำ

– 15,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ (ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว)

– 15,000 บาท สำหรับเจ้าของธุรกิจ

3. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้ในการสมัครสินเชื่อ

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือสำเนาบัตรข้าราชการ

หรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชน

และรูปถ่ายบนหน้าบัตร พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านสินเชื่อ

-สลิปเงินเดือนปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน

และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือนในการสมัครสินเชื่อ

-สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการโอนเงินเข้าในการสมัครสินเชื่อ

สินเชื่อบริการสินเชื่อบุคคล Speedy Loan จากธนาคารไทยพาณิชย์

สมัครสินเชื่อเงินสดได้ง่ายๆโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

รับเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร พร้อมวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้

และสะดวกสบายกับหลายช่องทางการผ่อนชำระ

สมัครสินเชื่อง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

เมื่อขอสินเชื่อไปแล้วได้รับการอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินกู้

เข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้

ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

ระยะเวลาการผ่อนชำระสินเชื่อขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน

วงเงินสินเชื่ออนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และไม่เกิน 5,000,000 บาท

ระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อนานสูงสุด 72 เดือน

เงื่อนไขบริการสมัครสินเชื่อ

1. ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20-60 ปี ในการสมัครสินเชื่อ

2. รายได้ขั้นต่ำ

– 15,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ (ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว)

– 15,000 บาท สำหรับเจ้าของธุรกิจ

3. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้ในการสมัครสินเชื่อ