สินเชื่อบุคคล แคชทูแคร์ / แคชทูโก กู้ง่าย วงเงิน 1.5 ล้านบาท

แจกฟรีชุดตรวจมะเร็งปากมดลูก เนื่องในวันมะเร็งโลก 80,000 ชุด

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า โรคมะเร็งเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของหลายประเทศทั่วโลก และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของประชากรไทย

ทั้งนี้ ในแต่ละปีมีผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งรายใหม่ 1.4 แสนคน และเสียชีวิตปีละประมาณ 8.4 หมื่นคน

โดยโรคมะเร็งที่พบมากในคนไทยได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง และมะเร็งปากมดลูก ตามลำดับ

ทำให้ที่ผ่านมา สธ. ได้กำหนดนโยบาย “มะเร็งรักษาได้ทุกที่” ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งได้รับการรักษาที่รวดเร็ว เพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้มากขึ้น

อย่างไรก็ดี ในวันมะเร็งโลก 4 ก.พ.นี้ สธ.ได้เริ่มขับเคลื่อนโครงการนำร่องคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่บ้านด้วยตนเอง ในกลุ่มหญิงไทยอายุ 30-60 ปี ทั่วประเทศ

เนื่องจากยังมีผู้หญิงจำนวนมากยังไม่เคยรับการตรวจคัดกรอง ซึ่งการตรวจต้องเดินทางไปสถานพยาบาลทำให้เสียเวลาทำงาน อาย หรือกลัว การสอดอุปกรณ์ทางช่องคลอด โครงการนี้จะสามารถรับชุดตรวจไปเก็บสิ่งส่งตรวจได้เองที่บ้าน

โดยหลักเกณฑ์ผู้ที่สามารถขอรับชุดตรวจได้ ได้แก่ หญิงไทยอายุ 30-60 ปี และไม่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเกิน 5 ปี

ระยะแรกติดต่อรับชุดตรวจได้ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาคทั้ง 7 แห่งของกรมการแพทย์ ได้แก่ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง อุดรธานี อุบลราชธานี ลพบุรี มหาวชิราลงกรณธัญบุรี ชลบุรี และ สุราษฎร์ธานี

ระยะที่ 2 รับได้ที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการทุกจังหวัดซึ่งจะมีประกาศให้ทราบต่อไป

สินเชื่อบุคคล แคชทูแคร์ / แคชทูโก กู้ง่าย วงเงิน 1.5 ล้านบาท

สินเชื่อของธนาคาร ttb เงินก้อนดอกเบี้ยต่ำ ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจำเป็น ไม่ค่าจะเป็นค่าบ้าน ค่ารถ ค่าเทอมลูก และตอบโจทย์ทุกเรื่องสำคัญในชีวิต
สินเชื่อวงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน

หรือสูงสุด 1.5 ล้านบาท ผ่อนสบาย เลือกได้นานสูงสุด 60 เดือน 

พร้อมรับมือกับค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน เพื่อผ่อนหนักเป็นเบา ให้ชีวิตได้ไปต่อ เพียงสมัครสินเชื่อ

เงินก้อนดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก โอนเงินทั้งก้อนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของคุณ

สินเชื่อวงเงินสูง ผ่อนนาน ไว้จัดการทุกเรื่องจำเป็น 

สินเชื่อวงเงินอนุมัติสูง 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน

หรือสูงสุด 1.5 ล้านบาท ผ่อนสบายเลือกได้นานสุด 60 เดือน

สมัครสินเชื่อบุคคล ทีทีบี แคชทูแคร์ รับดอกเบี้ยพิเศษ เพียงมีเอกสารค่าใช้จ่ายจำเป็นประกอบการสมัครเพิ่มเติม เช่น ใบแจ้งหนี้ ค่าซ่อมบ้าน รักษาพยาบาล ค่าเทอมลูก

ลดอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี ลดทุกเดือน จากดอกเบี้ยปกติ

แค่ใช้บัญชี ทีทีบี ออลล์ ฟรี 5 ครั้ง/เดือน + สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ

(Direct Debit) พร้อมวงเงินอนุมัติสูงถึง 1.5 ล้านบาท

ซึ่งการลดอัตราดอกเบี้ยจะมีผลในเดือนถัดไปหลังปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน

วงเงินสินเชื่อระหว่าง 15,000 – 1,500,000 บาท

หรือสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือนกรณีที่ไม่เคยมีบัญชีสินเชื่อ

บุคคลกับ ทีทีบี และมีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน

จะได้รับวงเงินสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน

และจะมีบัญชีสินเชื่อบุคคลกับสถาบันการเงินต่างๆ รวมกันได้ไม่เกิน 3 แห่ง

ระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อ :นานถึง 1 – 5 ปี

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ ผู้มีรายได้ประจำ

-สำเนาบัตรประชาชนในการสมัครสินเชื่อ

-ต้นฉบับ / สำเนา สลิปเงินเดือน 1 เดือน (ย้อนหลังได้ไม่เกิน 1 เดือน)ในการสมัครสินเชื่อ

-สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน (ที่เห็นยอดเงินเดือนเข้าบัญชี)ในการสมัครสินเชื่อ

-กรณีที่มีรายได้อื่นๆ ให้แนบ ต้นฉบับ / สำเนา สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่อง และสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

-สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้สมัครเพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี

ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

-สำเนาบัตรประชาชนในการสมัครสินเชื่อ

-กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

-กรณีห้างหุ้นส่วนจากัด สำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนห้างหุ้นส่วนจากัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)ในการสมัครสินเชื่อ

-กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้าในการสมัครสินเชื่อ

-สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน

สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้สมัครเพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี

สินเชื่อของธนาคาร ttb เงินก้อนดอกเบี้ยต่ำ ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจำเป็น ไม่ค่าจะเป็นค่าบ้าน ค่ารถ ค่าเทอมลูก และตอบโจทย์ทุกเรื่องสำคัญในชีวิต
สินเชื่อวงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน

หรือสูงสุด 1.5 ล้านบาท ผ่อนสบาย เลือกได้นานสูงสุด 60 เดือน

พร้อมรับมือกับค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน เพื่อผ่อนหนักเป็นเบา ให้ชีวิตได้ไปต่อ เพียงสมัครสินเชื่อ

เงินก้อนดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก โอนเงินทั้งก้อนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของคุณ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น