สินเชื่อเพอร์ซันนัลแคช ไม่ต้องมีคนค้ำ กู้ 30,000 ผ่อนเพียงเดือนละ 623 บาท

สินเชื่อเพอร์ซันนัลแคช ไม่ต้องมีคนค้ำ กู้ 30,000 ผ่อนเพียงเดือนละ 623 บาท

สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเพอร์ซันนัลแคช

สมัครง่ายไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือคนคำ้ประกันสินเชื่อ

วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000-2,000,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก อายุสัญญาขั้นต่ำ 12 เดือนและสูงสุดไม่เกิน 60 เดือน สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช เป็นบริการสินเชื่อ

อเนกประสงค์ ในรูปแบบวงเงินกู้สินเชื่อแบบมีระยะเวลา

โดยผ่อนชำระเป็นรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ตามงวดที่ระบุไว้ในสัญญา

วงเงินสินเชื่ออนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด

ไม่เกิน 2 ล้านบาท วงเงินอนุมัติเป็นไปตามหลัก

เกณฑ์ธนาคารของการสมัครสินเชื่อ

ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ

พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

1. อายุ 21 – 60 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระคืนต้องไม่เกิน 60 ปี)
2. สัญชาติไทยในการสมัครสินเชื่อ
3. รายได้ในการสมัครสินเชื่อ
3.1 รายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป

เลือกรับดอกเบี้ย 9% ต่อปี หรือ 12% ต่อปี หรือ 18% ต่อปี

3.2 รายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไปในการสมัครสินเชื่อ

เลือกรับดอกเบี้ย 11.84% ต่อปี หรือ 14% ต่อปี หรือ 15% ต่อปี
3.3 รายได้ประจำต่อเดือน 40,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 16.88% ต่อปี

3.4 รายได้ประจำต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 13.33% ต่อปี 

ถ้าเจ้าของกิจการอยากสมัครสินเชื่อ
1. อายุ 21 – 60 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระคืนต้องไม่เกิน 60 ปี)ในการสมัครสินเชื่อ
2. สัญชาติไทย 3. รายได้เฉลี่ย 30,000 บาทต่อเดือน เลือกรับดอกเบี้ย 14% ต่อปี

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1. สำเนาบัตรประชาชน / ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการ

หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านในการสมัครสินเชื่อ

2. สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก

ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้ในการสมัครสินเชื่อ

3. เอกสารแสดงรายได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

-สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือนนับจากปัจจุบัน

หรือ สำเนาสลิปเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน

และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบันในการสมัครสินเชื่อ

-สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด ที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ (e-Payroll Slip)

และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน นับจากปัจจุบันในการสมัครสินเชื่อ

-หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน

และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบันในการสมัครสินเชื่อ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น