สินเชื่อเพื่อพ่อค้าแม่ค้า กู้ได้ง่ายๆ ไม่ต้องมีคนค้ำ กู้ได้ 200,000 บาท

สินเชื่อเพื่อพ่อค้าแม่ค้า กู้ได้ง่ายๆ ไม่ต้องมีคนค้ำ กู้ได้ 200,000 บาท

มาแล้ว! สินเชื่อเพื่อพ่อค้าแม่ค้า

อยากได้ถึงประกอบอาชีพ แต่ไม่มีคนค้ำต้องสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อยของธนาคารไทยเครดิต 

คุยง่าย ผ่อนสบาย ได้เงินเร็ว” สนับสนุนเงิน

ทุนสูงสุด 200,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงเงินทุนในระบบได้อย่างปลอดภัย

วงเงินสูงสุด 200,000 บาท สินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Loan) ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด แต่วงเงินจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อแบบลดต้นลดดอก

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันในการสมัครสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้สมัครของผู้สมัครสินเชื่อ

-บุคคลธรรมดา-สัญชาติไทยเท่านั้น-มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี

-อายุผู้กู้ที่เป็นที่เป็นเจ้าของธุรกิจต้องไม่เกิน 60 ปีในการสมัครสินเชื่อ -วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบ

ธุรกิจเท่านั้นในการสมัครสินเชื่อ

-ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ

ไม่ต่ำกว่า 1 ปีในการสมัครสินเชื่อ

-ธุรกิจต้องมีสถานประกอบการชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ -สถานที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาดในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนในการสมัครสินเชื่อ

-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อในการสมัครสินเชื่อ

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส

-สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)ในการสมัครสินเชื่อ

-เอกสารแสดงสถานภาพสมรส (ถ้ามี)ในการสมัครสินเชื่อ

-สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกในการสมัครสินเชื่อ

-สำเนาสัญญาเช่า (ถ้ามี)

หมายเหตุ :
รายละเอียดการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

หากสนใจ https://www.tcrbank.com/th/สินเชื่อเงินกู้/สินเชื่อไม่ใช้หลักประกัน/สินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย

สินเชื่อเพื่อพ่อค้าแม่ค้า กู้ได้ง่ายๆ ไม่ต้องมีคนค้ำ กู้ได้ 200,000 บาท

มาแล้ว! สินเชื่อเพื่อพ่อค้าแม่ค้า อยากได้ถึงประกอบอาชีพ แต่ไม่มีคนค้ำต้องสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจราย

ย่อยของธนาคารไทยเครดิต 

คุยง่าย ผ่อนสบาย ได้เงินเร็ว” สนับสนุนเงินทุนสูงสุด 200,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

ให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงเงินทุนในระบบได้อย่างปลอดภัย

วงเงินสูงสุด 200,000 บาท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น