กรุงไทยเปย์เดะ ธนาคารแห่งการเปย์ สินเชื่อตัวใหม่ วงเงิน 1 ล้าน !! สมัครง่ายผ่านแอปกรุงไทย

กรุงไทยเปย์เดะ ธนาคารแห่งการเปย์ สินเชื่อตัวใหม่ วงเงิน 1 ล้าน !! สมัครง่ายผ่านแอปกรุงไทย

กรุงไทยได้ออกแคมเปญสินเชื่อตัวใหม่

มาให้สมัครกัน กู้ได้ง่ายๆ ผ่านแอด Krungthai NEXT

สินเชื่ออเนกประสงค์พร้อมใช้ แบบมีกำหนดระยะเวลา

(Term Loan) สำหรับพนักงานประจำบริษัทเอกชน

รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำ MRR+7% ต่อปี ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อสามารถผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12-60 เดือน

อัตราดอกเบี้ย และเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระ

สําหรับบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ

อัตราดอกเบี้ยMRR+7.00%ต่อปี

วงเงินสินเชื่อและลําดับการตัดชำระสินเชื่อ

สูงสุดไม่เกิน5เท่าของรายได้และไม่เกิน1.0ล้านบาท

การแจ้งหน้ีสินเชื่อ หรือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ

จัดส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้าทุกเดือน

ทางไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ 

การแจ้งชำระสินเชื่อ

จัดส่งใบเสร็จรับ ชําระเงิน กู้ให้แก่ลูกค้า ทุกเดือน

ทางไปรษณีย์ เฉพาะกรณีหัก ชำระจากบัญชีเงินฝากเท่านั้น กรณอื่นๆได้รับจากช่องทางตามที่ลูกค้าชําระ

เช่น เคาน์เตอร์บิรการที่สาขา หรือ ทางอิเล็ก ทรอนกิ ส์

เอกสารที่ใช้สมัคร

-ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้ (ขึ้นอยู่กับระเบียบเงื่อนไขของธนาคาร)

ไม่ว่าจะเป็นพนักงานเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจก็กู้ได้ง่ายๆ

สามารถดูวิธีการสมัครได้ที่ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติม Call Center โทร. 02 111 1111

กรุงไทยเปย์เดะ ธนาคารแห่งการเปย์ สินเชื่อตัวใหม่

วงเงิน 1 ล้าน !! สมัครง่ายผ่านแอปกรุงไทย

กรุงไทยได้ออกแคมเปญสินเชื่อตัวใหม่มา

ให้สมัครกัน กู้ได้ง่ายๆ ผ่านแอด Krungthai NEXT

สินเชื่ออเนกประสงค์พร้อมใช้ แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) สำหรับพนักงานประจำบริษัทเอกชน รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย

วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำ MRR+7% ต่อปี ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อสามารถผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12-60 เดือน

อัตราดอกเบี้ย และเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระ

สําหรับบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ อัตราดอกเบี้ยMRR+7.00%ต่อปี

วงเงินสินเชื่อและลําดับการตัดชำระสินเชื่อ

สูงสุดไม่เกิน5เท่าของรายได้และไม่เกิน1.0ล้านบาท

การแจ้งหน้ีสินเชื่อ หรือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ

จัดส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้าทุกเดือน ทางไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ 

การแจ้งชำระสินเชื่อ

จัดส่งใบเสร็จรับ ชําระเงิน กู้ให้แก่ลูกค้า

ทุกเดือนทางไปรษณีย์ เฉพาะกรณีหัก

ชำระจากบัญชีเงินฝากเท่านั้น กรณอื่นๆ ได้รับจากช่องทางตามที่ลูกค้าชําระ เช่น เคาน์เตอร์บิรการที่สาขา หรือ ทางอิเล็ก ทรอนกิ ส์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น