สินเชื่อนาโนฟินนิกซ์ ยืม10,000 จ่ายเดือนละ 270 บาท

พ่อแม่ลงทะเบียนรับ 1,400 บาททุกเดือน จาก “เงินอุดหนุนบัตร+เงินสงเคราะห์บุตร”

เช็คสถานะการโอนเงินอุดหนุนบุตร > https://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do?ms=1659451530094

หลักเกณฑ์เงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท

 • ให้สิทธิแก่ ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ในระบบประกันสังคม ซึ่งต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนวันที่ได้รับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
 • ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้น บุตรบุญธรรม หรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
 • ได้รับเงินจนกว่าบุตรจะมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ และสามารถเบิกเงินสงเคราะห์บุตรสูงสุดได้ไม่เกิน 3 คน
 • สามารถติดต่อรับเงินได้เลยตั้งแต่เดือนแรกที่บุตรเกิดมา
 • ลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท

  ผู้ประกันตนต้องกรอกแบบ สปส.2-01 พร้อมลงลายมือชื่อและนำมายื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาหรือยื่นขอรับทางไปรษณีย์โดยมีหลักฐานครบถ้วน

   

  (กรณีผู้ประกันตนยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรสำหรับบุตร 3 คน ในคราวเดียวกันสามารถใช้แบบคำขอฯ ชุดเดียวกันได้โดยสามารถเบิกได้สูงสุดไม่เกิน 3 คน)

   

  จากนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานและพิจารณาตามข้อมูลที่ได้รับ และ จ่ายเป็นรายเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทน

  เช็คสิทธิเงินสงเคราะห์บุตร

  • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือเข้าเว็บไซต์ https://www.sso.go.th/eform_news/
  • จากนั้นให้เข้าสู่ระบบ หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถสมัครผ่านระบบก่อน  สำหรับผู้ที่เข้าผ่านแอปพลิเคชั่นให้กดเลือกเมนู การเบิกสิทธิประโยชน์ส่วนผู้ที่เข้าผ่านเว็บไซต์กดเลือกเมนู การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน
  • ระบบจะแสดงรายการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรเป็นรายเดือนไว้ให้ตามสิทธิของผู้ประกันตน

สินเชื่อนาโนฟินนิกซ์ ยืม10,000 จ่ายเดือนละ 270 บาท

ใครบ้างที่ขอกู้สินเชื่อได้บ้าง

สมัครกู้กับแอปฟินนิกซ์ได้ง่ายๆ แค่มีคุณสมบัติดังนี้

-รายได้ 8,000บาทขึ้นไป

-ไม่ว่าจะทำอาชีพไหนก็สมัครได้

-อายุ 20-60 ปี

-ฟรีแลน รับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอน ไม่มีสลิป

เงินเดือน ไม่มีหลักทรัพย์ ไม่มีคนค้ำประกันก็ขอกู้ได้

-พนักงาน ลูกจ้างประจำ อยากได้วงเงินไว้อุ่นใจ ต้องใช้เงินด่วน แต่สมัครกับ แบงค์ไม่ผ่านก็มาสมัครได้

-เจ้าของธุรกิจ สเตทเม้นต์ไม่ดีแต่อยาก มีเงินหมุนทำทุนหรือ ขยายกิจการก็ขอสมัครได้

ใช้อะไรการสมัครสินเชื่อมีอะไรบ้าง

-บัตรประชาชน ทำอาชีพไหน รับจ้างทั่วไป ทำงานประจำ

เป็นเจ้าของกิจการอะไรก็สมัครได้-มือถือสมาร์ทโฟนที่มีอินเทอร์เน็ต

-แอปพลิเคชัน SCB EASY เปิดใช้งานและลงทะเบียนใช้งานเรียบร้อยแล้วถ้ายังไม่มีแอป

-เลขพร้อมเพย์หรือบัญชีไทยพาณิชย์เลขพร้อมเพย์

ผูกกับเลขบัตร ประชาชน ถ้ายังไม่มีบัญชี ออมทรัพย์ไทยพาณิชย์

ตัวอย่างการคำนวณยอดชำระ:

-หากได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อและเบิกถอน 10,000 บาท

-ยอดเงินที่ลูกค้าได้รับโอนไปยังบัญชี = 10,000 บาท ไม่มีค่าธรรมเนียม

-วันที่ 1 มี.ค. ลูกค้าเลือกชำระสินเชื่อเป็นวิธีผ่อน

จ่ายเป็นรายงวด 3 เดือน และชำระทุกวันที่ 1 ของเดือน

ดังนั้น

-วันที่ 1 เม.ย. ยอดที่ลูกค้าต้องชำระ = 3,518.32 บาท

(คิดเป็นเงินต้น = 3,238.05 บาท และ คิดเป็นดอกเบี้ยสะสมจำนวน 31 วัน

= 10,00033%31/365 = 280.27 บาท) จึงเหลือยอดเงินต้นคงค้าง = 6,761.95 บาท

-วันที่ 1 พ.ค. ยอดที่ลูกค้าต้องชำระ = 3,518.32 บาท

(คิดเป็นเงินต้น = 3,334.92 บาท และ คิดเป็นดอกเบี้ยสะสมจำนวน 30 วัน

= 6,761.95 33%30/365 = 183.40 บาท) จึงเหลือยอดเงินต้นคงค้าง = 3,427.03 บาท

-วันที่ 1 มิ.ย. ยอดที่ลูกค้าต้องชำระ = 3,523.08 บาท

(คิดเป็นเงินต้น = 3,427.03 บาท และ คิดเป็นดอกเบี้ยสะสมจำนวน 31 วัน

= 3,427.03 33%31/365 = 96.05 บาท) จึงเหลือยอดเงินต้นคงค้าง = 0 บาท

-ดังนั้นจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องชำระทั้งหมด = 10,559.72 บาท

โดยคิดเป็นดอกเบี้ย = 559.72 บาท จากเงินต้น 10,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ย (APR): 33% ต่อปี

สินเชื่อใหม่ สินเชื่อดีที่ต้องบอกต่อ ไม่ว่าจะทำอาชีพไหนก็สมัครได้

ใครบ้างที่ขอกู้สินเชื่อได้บ้าง

สมัครกู้กับแอปฟินนิกซ์ได้ง่ายๆ แค่มีคุณสมบัติดังนี้

-รายได้ 8,000บาทขึ้นไป

-ไม่ว่าจะทำอาชีพไหนก็สมัครได้

-อายุ 20-60 ปี

-ฟรีแลน รับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอน ไม่มีสลิป

เงินเดือน ไม่มีหลักทรัพย์ ไม่มีคนค้ำประกันก็ขอกู้ได้

-พนักงาน ลูกจ้างประจำ อยากได้วงเงินไว้อุ่นใจ ต้องใช้เงินด่วน แต่สมัครกับ แบงค์ไม่ผ่านก็มาสมัครได้

-เจ้าของธุรกิจ สเตทเม้นต์ไม่ดีแต่อยาก มีเงินหมุนทำทุนหรือ ขยายกิจการก็ขอสมัครได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น