สินเชื่อไลน์ BK อนุมัติไว ไม่มีรายได้ประจำก็ยืมได้

นาย สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน กล่าวถึงมาตรการเยียวยๅช่ว ยเหลือ ผู้ประกอบอาชีพก ลางคืนว่า

ได้มีการหารือไปแล้วรอบหนึ่งซึ่งได้ แนวทางแล้ว แต่ปัญหาอยู่ที่ตัวเลข จึงให้ผู้แ ทนสมาคม ต่างๆที่มาหารือกลับไปทำตัวเลข

โดยการเยียวยาจะแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ

 


1.กลุ่มนายจ้าง สถานประกอบการที่ส่วนมากอยู่ในส่วนของธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งรัฐบาลให้นโยบายการเยียวยารายละ 3 พันบาท ตามจำนวนลูกจ้างต่อเดือน

เพื่อรักษาการจ้างงานในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คน ไม่เกิน 200 คนช่วยเหลือนายจ้าง2.กลุ่มลูกจ้าง ลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม จะให้ประกันสังคมเยียวยาว่างงานจากเหตุสุดวิสัยจ่าย 50% ของ 1.5 หมื่นบาท  (คำนวนจากเงินเดิน15,000 )สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท และเด้งที่สองที่จะได้รับอีก 5,000 บาท จากรัฐบาล (ม33เรารักกัน) ซึ่งต้องเข้า ครม.ก่อน ซึ่งหากได้รับการเยียวยา 2 ขานี้จะเท่ากับได้รับเงินเยียวยารวม 12,500 บาท

 

3.ผู้ที่เป็นศิลปินอิสระที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม อาจจะต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมตามมาตรา 40

รมว.แรงงาน กล่าวว่า วันนี้จะมีการหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปนำเสนอต่อสภาพัฒน์ เพื่อพิจารณาเงินกู้ของกระทรวงการคลัง และนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา โดยไม่ต้องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) อีก โดยเบื้องต้นถ้ามีจำนวน 1 แสนคน ให้คนละ 5,000 บาท จะใช้เงินประมาณ 500 ล้านบาท

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน "ว่างงาน-ตกงาน" รับเงินชดเชย 70% สูงสุด 10,500 บาท

อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนที่ว่างงาน สามารถขึ้นทะเบียนรายงานตัวและขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานผ่านออนไลน์ได้ 2 ช่องทางคือ แอปพลิเคชั่น ไทยมีงานทำ และเว็บไซต์ https://e-service.doe.go.thโดยสิทธิของผู้ที่มีประกันสังคม สามารถขอเงินชดเชยกรณีที่ว่างงานจากการลาออก หรือ ถูกเลิกจ้างได้ โดยถ้าจ่ายเงินสมทบประกันสังคมมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน จะสามารถขอเงินชดเชยได้ ซึ่งต้องลงทะเบียนว่างงานกับประกันสังคม ภายใน 30 วันหลังจากว่างงานถ้าเลยถือว่าเสียสิทธิ (อ่านข่าว

วงเงิ นให้กู้ยืมจาก LINE BK อนุมัติไว ไม่มีร ายได้ประจำก็สามารถยืมได้

อย า กจะใช้วงเ งินเมื่อไหร่ก็สามารถทำได้ทันที เบิกถอนเงิ นสดได้สะดวกสบ ายทุกที่ทุกเวล า

โดยไม่มีค่ าธรรมเนียม ได้วงเ งินคืนทันทีเมื่อชำระคืน และผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 60 เดือน

ร ายละเอียดและขั้นตอนการยืม มีอะไรบ้ างไปดูกันได้เลย

ข้อมูลผลิตภัณฑ์/วงเงิ นให้ยืมวัตถุประสงค์

สินเชื่ อหมุนเวียน เพื่อนำไปใช้ประโยช น์ตามที่ผู้กู้ต้องการ เช่ น เพื่อการบริโภค และการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

วงเงิ นพร้อมใช้

จ่ายต่ำสุดแค่เดือนละ 2% หรือ 200 บ าท

คิดดอกเบี้ยร ายวัน ใช้เท่าไหร่ จ่ายเท่านั้น

เบิกถอนเงิ นได้ง่าย แค่โอนผ่ านไลน์

ยอดขั้นต่ำในการกดเงิ น 200 บ าท

วงเ งินผ่อนชำระ

รับเ งิน

ก้อน ผ่อนสบ าย จ่ายเป็นงวด

ลดต้นลดดอก จ่ายโปะเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่คิดค่ าปรับ

วิธีการสมั คร/คุณสมบัติ


เฉพาะบุคคลธรรมดา ที่มีอายุระหว่าง 20 – 60 ปี

สัญชาติไทย

มีบัญชีเ งินฝาก LINE BK

ร ายได้ขั้นต่ำ วงเงิ นให้ยืม 7,000 บ าทต่อเดือน

เอกส ารประกอบการสมั คร

เพียงเป็นลู กค้าบัญชีเ งินฝาก LINE BK ไม่ต้องยื่นเอกส ารเพื่อยืนยันตัวตน

ใช้เพียงเอกส ารเพื่อยืนยันร ายได้ในกรณีเป็นลู กค้ าให ม่ธนาค ารกสิกรไทย

สำเนาบัญชีธนาค ารย้อนหลัง 6 เดือน ธนาค ารใดก็ได้ ได้สูงสุดถึง 5 บัญชี

วิธีการสมั ครขั้นตอนที่ 1

ที่หน้าหลัก LINE BK เลือกแถบเมนูด้านซ้ายบนแล้วเลือก “วงเ งินให้ยืม”

ขั้นตอนที่ 2

รับทร าบและยอมรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ แล้วกดปุ่ม “สมั คร”

ขั้นตอนที่ 3

ตรวจสอบและกรอกข้อมูลต่างๆสำหรับการขอสินเ ชื่อ เช่ น ข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อมูลเพิ่มเติม,

ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่ อที่มีกับสถาบันการเงิ นอื่นๆ

ขั้นตอนที่ 4

ยืนยันข้อมูลการขอสินเชื่ อ

ขั้นตอนที่ 5

อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ

ขั้นตอนที่ 6

ระบุวงเงิ นที่ต้องการขอกู้ และบัญชีเพื่อการหักชำระ หากระบบไม่สามารถตรวจสอบร ายได้ของผู้สมั ครได้

หรือผู้สมั ครต้องการวงเงิ นที่มากขึ้น ผู้สมั ครจะต้องแนบ Bank Statement 6 เดือนล่ าสุด (JPG, PNG, HEIC เท่านั้น)

ขั้นตอนที่ 7

ยืนยันการสมั ครสินเ ชื่อ

ขั้นตอนที่ 8สัญญาสินเชื่ อเสร็จสมบูรณ์

สามารถอ่านร ายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เวปไซต์ LINE BK

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น