สินเชื่อมออมสิน ข่าวสารเยียวยา รอบใหม่

ออมสินปล่อยกู้ สินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ วิน คนขับแท็กซี่ ก็กู้ได้ กู้ได้ 3 แสนบาท

ธนาคารออมสิน เตรียมออกแคมเปญปล่อยกู้

สินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กู้เงินไม่เกิน 3 แสนบาท

 

สินเชื่อไม่ว่าอาชีพไหนก็กู้ได้ ลูกจ้าง เจ้าของร้าน แม่ค้าออนไลน์

ร้านค้าโชห่วย สินเชื่อคนขับรถแท็กซี่ วิน จยย. ก็กู้ได้

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 64 นายธนกร วังบุญคงชนะ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาให้ข้อมูลว่า

ครม. เห็นชอบให้ธนาคารออมสิน ดำเนินมาตรการ

สินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยอนุมัติวงเงิน 1,500 ล้านบาท

ในส่วนที่ธนาคารออมสินขอชดเชยความเสียหายที่เกิด

จากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL 30% ของวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติทั้งหมด 5,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ เพื่อให้ธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อทุนเริ่มต้น

ในการประกอบอาชีพ หรือเสริมสภาพคล่องให้สามารถสินเชื่อ

กลับมาประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ รวมถึงช่วยลด

การพึ่งพาสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงหรือสินเชื่อนอกระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มเป้าหมายของสินเชื่อนี้

1. ผู้เริ่มประกอบอาชีพและผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ผ่านการอบรมอาชีพช่างทุกประเภท เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ เป็นต้น และผู้ที่ไม่ใช่ช่าง

เช่น เสริมสวยหรือตัดผมชาย คนขายสินเชื่อของออนไลน์ ฯลฯ

โดยมีใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนหรือเอกสารอื่นๆ ตามประเภทของอาชีพหรือมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าว

2. ผู้ประกอบการขนาดย่อม ที่มีสถานที่จำหน่ายแน่นอน

เช่น ค้าปลีก ค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไชส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่น ๆ

3. ผู้ขับขี่รถสาธารณะ เช่น ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ รถตู้สาธารณะ

รถขนส่งสินค้า รถบรรทุก โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะหรือเอกสารอื่นๆ ตามประเภทของอาชีพ

เกณฑ์วงเงินสินเชื่อ

– วงเงินสินเชื่อ ไม่เกินรายละ 300,000 บาท

– ระยะเวลาการขอยื่นสินเชื่อ ตั้งแต่วันที่ ครม. มีมติเห็นชอบ ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565

– ระยะเวลาการกู้ รวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 5 ปี (ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

– อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99% ต่อปี

ระยะเวลาการขอยื่นสินเชื่อ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2565

คาดว่าจะช่วยเหลือประชาชนให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ประมาณ 60,000 รายด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น