9 ขั้นตอนการสมัครกู้สินเชื่อ K pay later อนุมัติไวรับวงเงินภายใน 3 นาที

บัตรทองรักษาปฐมภูมิทุกที่คัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่บ้าน

กระทรวงสาธารณสุข จัด 2 โครงการเป็นของขวัญปีใหม่ 2565

ให้คนไทย ใช้สิทธิบัตรทองรับบริการปฐมภูมิ ได้ฟรีทุกที่

ไม่ต้องมีใบส่งตัว เริ่มพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565 หลังนำร่องในอีสาน และกทม.พบได้ผลดี และคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่บ้านด้วยตนเอง โดยจัดชุดตรวจสนับสนุน 8 หมื่นชุด

เพิ่มความครอบคลุมการคัดกรอง ตรวจพบเร็ว โอกาสรักษาหายขาดสูง

กระทรวงสาธารณสุขได้เห็นชอบโครงการที่จะเป็นของขวัญปีใหม่ 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการสิทธิบัตรทอง หากเจ็บป่วยและมีความจำเป็น สามารถไปรับบริการจากสถานบริการปฐมภูมิที่ใดก็ได้

โดยไม่ถูกปฏิเสธ หรือถูกเรียกเก็บเงิน หรือต้องกลับไปรับใบส่งตัว เพื่อลดข้อจำกัดการเข้ารับบริการของประชาชน โดยเฉพาะเมื่อมีเหตุจำเป็นไม่สามารถไปรับบริการที่หน่วยบริการที่ลงทะเบียนไว้ได้

เช่น เดินทางไปนอกพื้นที่ หรือพักอาศัยอยู่ในเขตติดต่อจังหวัดอื่น เป็นต้น

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) มีมติให้

ขยายการดำเนินการในทุกพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนในสิทธิบัตรทองกว่า 47.4 ล้านคน ใช้งบประมาณวงเงิน 360 ล้านบาท

โดยจะมีการเชื่อมโยงระบบข้อมูลบริการและข้อมูลการส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเบิกจ่ายชดเชยบริการให้เป็นมาตรฐานเดียว และ

2.โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่บ้านด้วยตนเองปัจจุบันมีการพัฒนา

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง สามารถเก็บเซลล์ในช่องคลอดด้วยตนเองที่บ้านและส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วฟังผลด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์

กระทรวงสาธารณสุขจึงเห็นชอบดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ที่บ้านด้วยตนเอง เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการตรวจคัดกรองที่สะดวกต่อผู้รับบริการ

และเพิ่มความครอบคลุมของการตรวจคัดกรอง โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติจะรับผิดชอบจัดหาชุดอุปกรณ์ตรวจ HPV ด้วยตนเอง จำนวน 8 หมื่นชุด ใช้งบประมาณ 5.6 ล้านบาท แจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลแม่ข่าย

ที่เข้าร่วมโครงการ โดยหญิงไทยอายุ 30-60 ปี สามารถขอรับชุดตรวจได้ฟรี

ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565” นายอนุทินกล่าว

9 ขั้นตอนการสมัครกู้สินเชื่อ K pay later อนุมัติไวรับวงเงินภายใน 3 นาที ผ่อนก่อนใช้ทีหลัง

ธนาคารกสิกรได้ออกเปิดตัวแคมเปญใหม่สินเชื่อ คือสินเชื่อ K pay later ให้วงเงินไปใช้ก่อนแล้วมาผ่อนจ่ายทีหลัง โดยให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20,000 บาท มาดูวิธีการสมัครกันเลยมี 9 ขั้นตอน ง่ายๆ

สำหรับผู้ที่มีแอปพลิเคชั่นธนาคารกสิกรไทย K plus เวอร์ชั่น 5.15.0

สามารถกดสมัครสินเชื่อ K pat later ผ่านเมนูสินเชื่อได้เลย

9 ขั้นตอน สมัครกู้เสินเชื่อสั้นๆง่ายๆ

1 เข้าแอปพลิเคชั่นธนาคารกสิกรไทย K plus

2 กดที่เมนูธุรกรรม  3 กดเมนูสินเชื่อ 

4 กดป้ายเมนูสมัครสินเชื่อ K pay later 

5 กดสนใจสมัครสินเชื่อ 

6 ใส้รหัสผ่านพร้อมแสกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน

7 กรอกข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วน จากนั้นกดต่อไป

8 สรุปวงเงินเบื้องต้นและกดตกลงรับสินเชื่อ

9 รอผลอนุมัติผ่านแอป สินเชื่อไม่เกิน 3 นาที

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อ K Plusแบบละเอียด

1 เข้าแอปพลิเคชั่นธนาคารกสิกรไทย K plus : กรุณาเข้าแอป

ธนาคารกสิกรไทย K plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดในโทรศัพท์

2 กดที่เมนูธุรกรรม บนแอปพลิเคชั่น K plus : มองหาเมนูธุรกรรมสินเชื่อ

ด้านล่างของหน้าจอ แล้วกดเลือก ธุรกรรม

3 กดเมนูสินเชื่อ : ในหน้าจอโทรศัพท์ของท่าน มองหาเมนูสินเชื่อ 

4 กดป้ายเมนูสมัครสินเชื่อ K pay later : ในหมวดหมู่สินเชื่อ K pay later เปย์ให้ก่อน ให้ท่านกดเลือกเมนูที่ 2 สินเชื่อ K pay later ซื้อก่อนจ่ายทีหลังด้วย K pay later วงเงินสูงสุด 20,000 บาท

5 กดสนใจสมัครสินเชื่อ : สมัคร K pay later ซื้อก่อนจ่ายทีหลัง

ด้วย k pay later วงเงินสูงสุด 20,000 บาท ไม่ต้องใช้เอกสาร

อนุมัติภายใน 3 นาที ไม่เสียดอกเบี้ย ผ่อนสูงสุด นาน 5 เดือน ใช้ง่ายเพียงสแกนจ่ายผ่าน K plus

6 ใส้รหัสผ่านพร้อมแสกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน :

ระบบจะให้ท่านยืนยันตัวตนคือการใส่รหัสผ่านและระบบจะให้

ทำการถ่ายรูปใบหน้าเพื่อยืนยันการขอสินเชื่อ k pay later เปย์ให้ก่อน ผ่อนจ่ายทีหลัง

7 กรอกข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วน จากนั้นกดต่อไป :

ใส่รายละเอียด ข้อมูลส่วนตัว รายได้ ที่อยู่ ที่ทำงานให้ครบถ้วน แล้วกดต่อไป

8 สรุปวงเงินเบื้องต้นและกดตกลงรับสินเชื่อ : เข้าสู่หน้าสรุปวงเงินที่จะได้รับในสินเชื่อ K pay later ให้ท่านตรวจสอบบอดวงเงิน รายละเอียดของสินเชื่อ และทำเครื่องหมายถูกต้องหน้าช่อง

ข้าพเจ้าได้อ่านสัญญากู้เงิน และกดปุ้มตกลงรับสินเชื่อ

9 รอผลอนุมัติผ่านแอป ไม่เกิน 3 นาที

ระบบจะแจ้งเตือนผลการอนุมัติสินเชื่อ หากได้รับการอนุมัติสามารถใช้งานได้เลยทันที

สมัคร K pay later ได้ตอนไหนบ้าง

ธนาคารกสิรกรไทยได้กำหนดเวลาเปิดให้กดสมัคร K pay later

ตั้งแต่เวลา 8.00-19.00 ไม่ต้องใช้เอกสารในการสมัคร

ไม่ต้องมีเอกสารรายได้ แต่ต้องมีแอปพลิเคชั่นสูงกว่า 5.15.0

มือถือทั่วไปสมัครได้ตั้งแต่ 15 พย 64 ไอโฟนสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 พย 64

สำหรับเว็ปไซต์กสิกรสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 29 พย 64