เตรียมเปิดลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

มาแน่บัตรคนจนรอบใหม่ คาดคนแห่ลงทะเบียนกว่า 15 ล้านคน

ความคืบหน้าล่าสุดสำหรับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รอบใหม่หลังจากนายสันติ พร้อมพัฒน์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่า จะเริ่มดำเนินการในช่วงปลายปี2565 และคาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิประมาณ

15 ล้านคน จากเดิมที่มีผู้ถือบัตรฯ 13.6 ล้านคน โดยจะเป็นการเปิดลงทะเบียนทั้งคนใหม่ และผู้ถือบัตรฯ อยู่แล้ว

เพื่อคัดกรองว่าอยู่ในหลักเกณฑ์-เงื่อนไขที่กำหนดไว้หรือไม่  

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ยังเปิดเผยถึงหลักเกณฑ์เบื้องต้นของผู้ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ว่าอาจจะมีการเพิ่มหลักเกณฑ์มาคัดกรอง เช่น รายได้ต่อปี ไม่เกิน 1 แสนบาท ด้านรายได้ครัวเรือน เฉลี่ยต่อคนแล้วไม่เกิน 1 แสนบาท

ซึ่งใครอยู่ในเกณฑ์ก็จะได้สิทธิ รวมทั้งพิจารณาทรัพย์สินอื่นๆ เช่น จำนวนเงินฝาก ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคน รวมถึงการถือครองที่ดิน

รถยนต์ ที่อาจอยู่ในขั้นตอนผ่อนชำระ ซึ่งขณะนี้กำลังจะเชื่อมโยงข้อมูลกับธนาคาร สถาบันการเงินต่างๆ หรือ กรมที่ดิน เป็นต้น

เพื่อให้คัดกรองได้สะดวก

ด้านนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การพิจารณาหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ โดยภายใน 2 สัปดาห์นี้ จะมีการประชุมหารือโดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางหลักเกณฑ์คัดกรองให้รัดกุม

สำหรับเงื่อนไขเบื้องต้นที่คาดว่าจะนำมาใช้ 🎉‼️บัตรคนจนรอบใหม่ ใกล้เข้ามาแล้ว มีแนวโน้มเปลี่ยนหลักเกณฑ์ใช้เกณฑ์รายได้ครัวเรือนตัดสิน

มาเช็คกัน เรามีแนวโน้มได้หรือไม่‼️ การลงทะเบียนทำบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐรอบใหม่

อาจใช้เเนวคิดพิจารณาจากรายได้ครัวเรือนเป็นเกณฑ์กำหนดเบื้องต้น (เอารายได้รวมครัวเรือนทั้งปี หารด้วยจำนวนผู้อาศัย)

ครัวเรือนใดรายได้เข้าเกณฑ์ ก็มีโอกาสรับบัตรสวัสดิการทุกคน(ที่มีอายุ18ปีขึ้นไป เเละผู้นั้นต้องมีรายได้ต่อปีไม่เกินที่กำหนดด้วย)

ส่วนเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

จะมีการคัดกรองตรวจสอบโดยหน่วยงานต่างๆจำนวน 26 หน่วยงาน ซึ่งคุณสมบัติที่ตรวจสอบได้แก่

อายุ สัญชาติ รายได้ เงินฝาก พันธบัตร สินเชื่อบัตรเครดิต ทรัพย์สิน(เช่นยานพาหนะ) อสังหาริมทรัพย์ ฐานข้อมูลประกันสังคม

บำนาญ เป็นต้น

ข้อมูลจาก : สวัสดิการ ทันข่าว

 

เกณฑ์เดิม : รายได้ต่อคนต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี เกณฑ์ใหม่ : รายได้ครอบครัวรวมกันและเมื่อหารแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท คุณสมบัติ -สัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป -ว่างงาน ตกงาน หรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

-ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ยกตัวอย่างเช่นเงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลากธ.ก.ส.,

พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท 

-รายได้ต่อครัวเรือนเป็นตัวประกอบการพิจารณา

 

สำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ จะเริ่มเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้ช่วงเดือนสิงหาคม 2565  

ขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรคนจน

 

ขั้นที่ 1 ไปธนาคารที่สะดวก (ธกส., ออมสิน, กรุงไทย)

ขั้นที่ 2 แสดงบัตรประชาชนของตน

ขั้นที่ 3 กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของตน

ขั้นที่ 4 เก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

สินเชื่อออมสินวงเงิน 2 เเสนบาทผ่อนสบาย รายละเอียดสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ในการประกอบอาชีพเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพชำระหนี้สินอื่นๆต้องไม่นำไปปิดบัญชีเดิม

ที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ NPLs ของธนาคาร ทั้งนี้ต้องไม่นำเงินกู้บางส่วนจากการกู้ในครั้งนี้

ไปลงทุนในสลากออมสินแล้วนำมาเป็นหลักประกันเงินกู้ในคราวเดียวกัน เงื่อนไขการกู้สินเชื่อ

โครงการธนาคารประชาชน คุณสมบัติผู้กู้ เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ เป็นผู้ประกอบการรายย่อย

เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ

ทหาร ตำรวจ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ เป็นผู้ที่ยัง

ไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย

มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไ

ม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำ หนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ มีสถานที่ประกอบอาชีพ ที่อยู่อาศัยแน่นอน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น