สินเชื่อ SPEEDY LOAN SCB ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบใหม่ได้ที่ www.คนละครึ่ง.com

บัตรสวัสดิการ ลงทะเบียน/ตรวจสถานะได้ที่ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th

หนังสือมอบอำนาจ กรณีติดเตียงลงทะเบียน > บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ดาวน์โหลด > แบบฟอร์มขอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สอบถาม > https://bit.ly/3Dyexxh

SPEEDY LOAN SCB ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน รายละเอียดจุดเด่น สมัครง่าย อนุมัติไว โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000 3,000,000 บาท ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กันคิดอัตราเบี้ยแบบลดต้นลดระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน

และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และไม่เกิน 3,000,000 บาทคุณสมบัติของผู้กู้

ผู้กู้ต้องมีสัญชาติไทย

ต้องมีอายุระหว่าง 20 65 ปี

พนักงานประจำ ต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท ได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน

เจ้าของธุรกิจ ต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท

มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้สะดวก

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายบนหน้า
บัตร พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

สลิปเงินเดือนปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน สำหรับพนักงานประจำ

สำเนาหนังสือจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์ และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน สำหรับเจ้าของกิจการ

สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการโอนเงินเข้าบัญชี

อัตราเบี้ยสินเชื่อ

กรณีเจ้าของธุรกิจ

วงเงินอนุมัติ 1,000,000 บาทขึ้นไป อัตราเบี้ย 23 วงเงินอนุมัติ 100,000 999,999 บาท อัตราเบี้ย 25.5 วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป อัตราเบี้ย 28.0

กรณีพนักงานประจำ

วงเงินอนุมัติ 1,000,000 บาทขึ้นไป อัตราเบี้ย 21.5 วงเงินอนุมัติ 100,000 999,999 บาท อัตราเบี้ย 23.5 วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป อัตราเบี้ย 28.0

วิธีสมัครสินเชื่อด้วยแอป SCB EASY

1. หน้าหลัก จากหน้าหลัก เลือกเมนู Loan & Credit card

2. เลือก สินเชื่อบุคคล Speedy loan ท่านสามารถเลือกผลิตภัณฑ์หรือสินเชื่อที่ท่านสนใจสมัครได้จากหน้านี้ โดยระบบจะแสดงวงเงินสูงสุดที่ท่านได้รับของแต่ละผลิตภัณฑ์ไว้ กรณีไม่ปรากฏวงเงินอนุมัติ ให้เลือกวิธีการสมัครด้านบนในหัวข้อ

3. อ่านรายละเอียดสินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan

4. เลือกความต้องการเกี่ยวกับบริการที่ขอสินเชื่อ เลือกวงเงิน จำนวนงวดที่ต้องการผ่อน

5. เลือกบัญชีรับเงินกู้และวิธีการชำระเงิน เลือกบัญชีชำระเงิน กรณีเลือกชำระโดยการหักบัญชี

6. ตรวจสอบข้อมูลอาชีพ และข้อมูลสถานที่ทำงาน หากต้องการเปลี่ยนแปลงอาชีพ แหล่งที่มาของรายได้ หรือชื่อบริษัท ท่านจะต้องส่งเอกสารยืนยัน

7. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และเลือกยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ

8. ตรวจสอบเงื่อนไขการยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลเครดิต

9. ยืนยันการทำรายการด้วย PIN หรือ สแกนลายนิ้วมือ กรณีตั้งไว้ สำหรับยืนยันตัวตน

10. ตรวจสอบรายละเอียดการการสมัครบัตร แล้วกด ส่งคำขอสินเชื่อ

11. การสมัครสำเร็จ

หลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร. 02 777 7777

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น