กสิกรไทย สินเชื่อเงินด่วน ยืมง่ายทุกอาชีพ 20,000 ผ่อน 610 บ.

ช่องทาง ลงทะเบียนค่าน้ำประปา สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เว็บไซต์ลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ำประปา การประปานครหลวง (กปน.) >> https://eservicesapp.mwa.co.th/welfareregist เว็บไซต์ลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) >> https://payment.pwa.co.th/welfare-register ช่องทาง ‘ลงทะเบียนค่าไฟ’ รับสิทธิประโยชน์ใช้ไฟฟ้าฟรี 12 เดือน เว็บไซต์การการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) >> ลงทะเบียนค่าไฟ www.mea.or.th เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) >> ลงทะเบียนค่าไฟ www.pea.co.th ติดต่อหน่วยงานของการไฟฟ้าโดยตรง การตรวจสอบผลลงทะเบียนต้องทำทั้งหมด …

กสิกรไทย สินเชื่อเงินด่วน ยืมง่ายทุกอาชีพ 20,000 ผ่อน 610 บ. Read More

 ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ เวอร์ชันรถอายุเกิน 7 ปี แถมลืมต่อภาษี แต่ไม่ลืมซื้อ พ.ร.บ. และประกันภัยรถยนต์ ต้องทำอย่างไรบ้าง กรมการขนส่งทางบก ได้เปิดช่องทางให้ผู้ใช้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ยื่นเสียภาษีประจำปี ทั้งรถใหม่ และรถเก่าที่มีอายุการใช้งาน 7 ปีขึ้นไป หรือรถมอเตอร์ไซค์อายุเกิน 5 ปี ก็สามารถยื่นเสียภาษีออนไลน์ได้เช่นกัน แต่ต้องได้รับการตรวจ ตรอ. หรือสถานตรวจสภาพรถเอกชนเสียก่อน และต้องซื้อพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ที่เราชอบเรียกย่อๆ ว่า พ.ร.บ. สำหรับบทความนี้จะขอรีวิวการต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ในข้อจำกัดพิเศษคือ รถยนต์อายุ …

Read More

กฟผ. เปิดรับสมัครงาน ประจำปี 2565 จำนวน 412 อัตรา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เปิดรับสมัครงาน ประจำปี 2565 จำนวน 412 อัตรา ซึ่งวันนี้(25 ตุลาคม 2565) มีการประกาศรายละเอียด ตำแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา และลักษณะงานที่เปิดรับ และจะเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 8 – 14 พฤศจิกายน 2565 นี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน จํานวน 412 …

กฟผ. เปิดรับสมัครงาน ประจำปี 2565 จำนวน 412 อัตรา Read More

เฮงลิสซิ่ง ให้ยื ม 20,000 ผ่านง่าย ผ่อน 238 บาท ไม่ต้องค้ำ

ช่องทาง ลงทะเบียนรับส่วนลด 315 บาท เว็บไซต์ลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ำประปา การประปานครหลวง (กปน.) >> https://eservicesapp.mwa.co.th/welfareregist เว็บไซต์ลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) >> https://payment.pwa.co.th/welfare-register ช่องทาง ‘ลงทะเบียนค่าไฟ’ รับสิทธิประโยชน์ใช้ไฟฟ้าฟรี 12 เดือน เว็บไซต์การการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) >> ลงทะเบียนค่าไฟ www.mea.or.th เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) >> ลงทะเบียนค่าไฟ www.pea.co.th ติดต่อหน่วยงานของการไฟฟ้าโดยตรง …

เฮงลิสซิ่ง ให้ยื ม 20,000 ผ่านง่าย ผ่อน 238 บาท ไม่ต้องค้ำ Read More

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 28 อัตรา หลายจังหวัด ทั่วประเทศ/ เงินเดือน 19500 / ปวส และ ป.ตรี ทุกสาขา อื่นๆ / สมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 9 ธันวาคม 2565 การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด กรมการพัฒนาชุมชน สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 9  …

Read More

ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานธนาคาร

  ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานธนาคาร ตั้งแต่บัดนี้ – 30พฤศจิกายน 2565 ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานประจาฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็น พนักงานธนาคาร ตำแหน่งพนักงานธุรกิจต่างประเทศ ระดับ 8 – 9 จำนวน  ปฏิบัติงานประจาฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ (ฝกธ.) โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ การรับสมัคร – ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลของตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบภายหลังว่าคุณสมบัติ ของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกาหนดไว้ …

ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานธนาคาร Read More

ประกันรายได้ข้าวปี 65/66 รับเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท ตรวจสอบสิทธิได้แล้ว เช็กขั้นตอนที่นี่ เช็คสิทธิ์ประกันราคาข้าว ไร่ละพันได้แล้ววันนี้ https://chongkho.inbaac.com คืบหน้าประกันรายได้ข้าว โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/2566 ช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องต้นทุนและการบริหารจัดการข้าว ตามนโยบายประกันรายได้เกษตรกรของรัฐบาล โครงการประกันรายได้ข้าว ฤดูการผลิต 2565/66 มีการประกันรายได้ข้าว 5 ชนิด ประกอบด้วย – ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกัน 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน …

Read More

รวมข่าวสารสวัสดิการล่าสุด ตรวจสอบผลบัตรสวัสดิการได้ที่ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th ครม.เคาะเยียวยาน้ำท่วม สูงสุด 9,000 บาท > รายละเอียด   เช็คสิทธิ์รับเงินไร่ละพัน >https://chongkho.inbaac.com   ต่อภาษีรถยนต์ สำหรับรถเกิน 7 ปีได้แล้ววันนี้ > รายละเอียด กสิกรเปิดสินเชื่อให้ยืมก่อนจ่ายทีหลัง K pay later วงเงิน 2 หมื่น > รายละเอียด ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานธนาคาร …

Read More

กยศ. รับสมัครพนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 50 อัตรา

กยศ. รับสมัครพนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 50 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18,750 บาท สมัครตั้งแต่วันที่  24 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 1.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ 1 …

กยศ. รับสมัครพนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 50 อัตรา Read More

สินเชื่อ เงินทันเด้อ จาก SCB เปิดให้ยืม 50,000 บาท

  เงิ นให้กู้ยืม แบบออนไลน์ผ่ าน แอป เงิ นทันเด้อ โดยมีวงเงิ นให้ตั้งแต่ 3,000 – 50,000 บ าท และรู้ผลการขอสินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยืม ภายใน 24 ชั่วโมง โดยมีเงื่อนไขง่ายๆ เพียงแค่มีสัญชาติไทยและอายุ 20-57 ปีขึ้นไป ที่ต้องการเงิ นทุนมาใช้สำหรับหมุนเวียนเพื่อประกอบธุรกิจ และอื่นๆ ร …

สินเชื่อ เงินทันเด้อ จาก SCB เปิดให้ยืม 50,000 บาท Read More