จงเช่อ รับเบอร์ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 25,000 บาท/เดือน

บริษัท จงเช่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 7/666 Moo 6 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 ผลิตและจำหน่ายยางรถยนต์

ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงาน รับโดย บริษัท เอชอาร์. ไดเจสท์ จำกัด ใครสนใจสามารถดูรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : พนักงานฝ่ายผลิต
รายได้เฉลี่ย : 18,000 – 25,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ชาย
-อายุ 18-38 ปี
-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

-ผ่านเกณฑ์ทหาร
-ไม่มี ร อ ย สั ก น อ ก ร่ ม ผ้ า
-ยังไม่​เกณฑ์ทหาร​ก็รับ

รายได้และสวัสดิการ

-ค่าแรง 335 บาท/วัน
-ค่าอาหาร 40 บาท/วัน
-ค่าอาหาร OT 30 บาท/วัน (เมื่อทำ OT 2.5 ชั่วโมงขึ้นไป)

-OT 1.5 62.81 บาท/ชม.
-OT 2 83.75 บาท/ชม.
-OT 3 125.62 บาท/ซม.

-ค่าเดินทาง 45 บาท/วัน
-เบี้ยขยัน 500-1,200 บาท/เดือน
-ค่าที่พัก 1,000 บาท/เดือน

-โบนัสประจำปี
-ประกันสังคม
-ชุดฟอร์มพนักงาน

เอกสารที่ใช้สมัครงาน

-รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 2 ใบ
-สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
-สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด

-สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ชุด
-ใบผ่านเกณฑ์ทหาร 1 ชุด

ใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่นี่ : สนใจสมัครงาน โทร. 085-8395797 น้ำหวาน Line : 0858395797