src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> ออมสินมาช่วยแล้ว สินเชื่อเยียวยาคนละหมื่น - VIRATHNEWS

ออมสินมาช่วยแล้ว สินเชื่อเยียวยาคนละหมื่น

กู้ง่ายผ่าน MyMemo ไม่ต้องมีคนค้ำ

กระทรวงการคลัง สั่งธนาคารออมสิน และธนาคาร ธ.ก.ส. เตรียมปล่อยกู้ “สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19” รายละ 10,000 บาท ฟรีดอกเบี้ย 6 เดือนแรก ตามที่ได้เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ (คลังสั่งออมสิน ธ.ก.ส.เตรียมปล่อยกู้ “สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19” รายละ 1 หมื่น)

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอสินเชื่อ นี้ ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการรายย่อย รวมทั้งผู้มีรายได้ประจําของ หน่วยงานเอกชนที่ได้รับผลกระทบกระทบจาก COVID-19 (ไม่รวมผู้มีรายได้ประจําจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ) มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป สําหรับวงเงินสินเชื่อกําหนดให้รายละไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักประกันการกู้ ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี ปลอดชําระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

สำหรับ วงเงินสินเชื่อ กำหนดให้รายละไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักประกันการกู้ ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

สำหรับในระยะแรกของโครงการ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงเริ่มให้บริการแก่ลูกค้าธนาคารที่เปิดใช้แอป MyMo อยู่แล้วก่อนวันที่ 1 พ.ค. 2564 ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 9 ล้านคน โดยเริ่มจากลูกค้าที่ได้รับผลกระทบที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรปราการ และเชียงใหม่ สามารถยื่นกู้ได้ทางแอป MyMo ในวันที่ 13 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

//ugroocuw.net/4/3902156