src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> เพิ่มเวลาเราชนะ กลุ่มพิเศษลงทะเบียนรับ 7,000 ได้ถึงตอนไหนเช็กเลย - VIRATHNEWS

เพิ่มเวลาเราชนะ กลุ่มพิเศษลงทะเบียนรับ 7,000 ได้ถึงตอนไหนเช็กเลย

สำหรับทางด้านของกลุ่มผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ลงทะเบียนเราชนะ ได้ถึง 9 เม.ย. 64 มาตรการ เราชนะ ขยายเวลาการ ลงทะเบียนเราชนะ เฉพาะสำหรับกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ได้แก่กลุ่ม ผู้สูงอายุ ผู้พิ ก าร ทุ พพ ลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้

เช็คสิทธิเราชนะ กลุ่มพิเศษ ตรวจสอบจุดให้บริการตามขั้นตอนนี้

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.krungthai.com
  2. กดที่เมนู จุดให้บริการ
  3. เลือกพื้นที่ที่ต้องการตรวจสอบ

สาขาในประเทศ สาขาต่างประเทศ

เลือกสาขา หรือ กรอกรหัสสาขา

พิมพ์คำค้นหา เลือก จังหวัด อำเภอ เลือกวันที่เปิดให้บริการ

  1. กดค้นหาจุดให้บริการ

สามารถตรวจสอบจุดให้บริการที่อยู่ใกล้ตัวได้จาก เมนู ค้นหาจุดบริการที่อยู่ใกล้คุณ

ความคืบหน้าของโครงการเราชนะ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564


1 ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 68,407 ล้านบาท

2 ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 16.7 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 100,110 ล้านบาท และ

3 ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.0 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 10,216 ล้านบาท ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน32.4 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 178,733 ล้านบาท

ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอพน ถุงเงิน ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.2 ล้านกิจการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

//oackoubs.com/4/3902156