เฮงลิสซิ่ง ให้ยื ม 20,000 ผ่านง่าย ผ่อน 238 บาท ไม่ต้องค้ำ

ช่องทาง ลงทะเบียนรับส่วนลด 315 บาท

  • เว็บไซต์ลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ำประปา การประปานครหลวง (กปน.) >>
    https://eservicesapp.mwa.co.th/welfareregist
  • เว็บไซต์ลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) >>
    https://payment.pwa.co.th/welfare-register

ช่องทาง ‘ลงทะเบียนค่าไฟ’ รับสิทธิประโยชน์ใช้ไฟฟ้าฟรี 12 เดือน

  • เว็บไซต์การการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) >> ลงทะเบียนค่าไฟ www.mea.or.th
  • เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) >> ลงทะเบียนค่าไฟ www.pea.co.th
  • ติดต่อหน่วยงานของการไฟฟ้าโดยตรง

สำหรับใครที่ยื่นขอสินเชื่ อจากสถาบันการเงิ นใหญ่ๆไม่ผ่านสักที วันนี้เรามีอีกหนึ่งตัวเลือกมาฝากกัน

สำหรับสิ นเชื่ อของ เฮ งลิสซิ่ง เป็นสินเชื่ อที่อนุมั ติเร็วๆมากๆ ให้ยิม 20,000 คืนเเค่ 238 ต่อเดือนเท่านั้น

สินเชื่อเฮงลิสซิ่งได้ปล่อยสินเชื่อตั้งเเต่หลักพันไปจนถึงหลักเเสนบาท ไม่ต้องมีคนค้ำไม่ต้องใช้หลักทรัพย์

ค้ำประกัน เพียงเเค่ท่านมีเอกสารเเละมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเท่านั้น

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการยื่นขอสินเชื่ อ คือต้องเป็นบุคคลธรรมดา เเละเป็นคนไทยที่มีอายุตั้งเเต่ 20 ปี

เเต่ไม่เกิน 65 ปี ถ้าเป็นพนักงานบริษัททั่วไปรายได้ต่อเดือนเพียงเเค่ 6000 บาทก็สามารถกู้ยืมได้เเล้ว

ท่านต้องมีที่อยู่อาศัยเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้อย่างเเน่ชัด เเละต้องอาศัยอยู่ที่พัก อย่างน้อยๆ

4 เดือนขึ้นไป

สำหรับเอกสารที่ต้องใช้คือมีบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ให้ตรงกับชื่อท่าน

หรือสำเนาทะเบียนบ้าน (หากท่านได้เปลี่ยนชื่อนามสกุลต้องมีใบรับรอง) สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการเดิน

บัญชีย้อนหลังหรือ statement 6 เดือน

หลังจากนั้นให้ทันเดินทางไปที่เฮงลิสซิ่งคือศูนย์บริการใกล้ๆบ้านท่านเพื่อยื่นขอสินเชื่อ หรือสามารถโทรติดต่อ

สอบถามก่อนได้ที่ 1 3 6

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *