Monday, 5 June 2023

เปิดรับสมัครงาน 1,074 อัตราโดยบริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด (ไทยมีงานทำ)

08 Apr 2023
655

เปิดรับสมัครงาน 1,074 อัตราโดยบริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด (โครงการไทยมีงานทำ)

บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด ผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถประจำทางนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนมาก ใน 4 ตำแหน่ง ได้แก่ พนักงานขับรถยนต์ 6 ล้อ/10 ล้อ , พนักงานต้อนรับบนรถ , พนักงานควบคุมรถยนต์โดยสารประจำทาง -นายท่าอู่ และพนักงานธุรการ รวม 1,074 อัตรา เงินเดือน 18,000 – 30,000 บาท ตามตำแหน่งที่สมัคร ตำแหน่งงาน และคุณสมบัติที่บริษัท ไทย สมายล์ บัส เปิดรับสมัคร มี 4 ตำแหน่ง 1,074 อัตรา

1.พนักงานขับรถยนต์ 6 ล้อ/10 ล้อ จำนวน 999 อัตรา
– อายุ 22 ปีขึ้นไป
– จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป หรือเทียบเท่า
– มีทักษะในการขับรถโดยสาร หรือรถบรรทุกขนส่งสินค้า
– มีใบอนุญาตขับรถประเภท 2 ขึ้นไป (n2)
– สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวอันอาจก่อให้เกิดอันตรายขณะปฏิบัติงานได้
– บุคลิกภาพดี รักงานบริการ ไม่มีประวัติอาชญากรรม
– หากมีประสบการณ์การขับรถโดยสารไฟฟ้ามาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.พนักงานต้อนรับบนรถ จำนวน 50 อัตรา
– อายุ 20 ปีขึ้นไป
– จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป หรือเทียบเท่า

อ่านต่อ

 

error: Content is protected !!