ออมสินเปิดสินเชื่อ PEOPLE CARD ให้ยืม 3 หมื่น

สำหรับสินเชื่อ PEOPLE CARD จาก

ธนาคารออมสิน สินเชื่อรูปแบบอเนกประสงค์ที่พร้อมให้วงเงินเพื่อเป็นวงเงินสำรองให้นำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการ

วงเงินสูงสุด 30,000 บาท ได้ทุกอาชีพ

โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ลองชมพร้อมกันเลยจ้า

คุณสมบัติผู้กู้

ผู้มีรายได้ประจำ อายุไม่เกิน 60 ปี

ต้องมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 1 ปี

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ มีอายุไม่เกิน 65 ปี

ต้องประกอบอาชีพปัจจุบัน ไม่ต่ำกว่า 1 ปีเป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี

เอกสารประกอบผู้กู้

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ สำเนาบัตรประชาชน

เอกสารแสดงการดำเนินธุรกิจ 1 ปี ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน

หรือเอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ หรือเอกสารอื่นๆ

Statement หรือสำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

ผู้มีรายได้ประจำ สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ

พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน Statement

หรือสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ เลขที่บัญชี

วงเงินกู้

วงเงินกู้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท ต่อราย

อัตราดอกเบี้ย

ผู้มีรายได้ประจำ วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม ไม่เกิน 25% ต่อปี

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม ไม่เกิน 25% ต่อปี

ระยะเวลากู้

ระยะเวลากู้เป็นไปตามที่ธนาคารwได้กำหนดไว้หลักประกัน

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

วิธีการใช้วงเงินบัตรสินเชื่อเงินสด PEOPLE CARD

สามารถใช้วงเงิน สินเชื่อ ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติวงเงิน และนำส่งสินเชื่อบัตรกดเงินสด (People Card)

ร่วมกับรหัสผ่าน (PIN) ที่ “ธนาคารออมสิน” จัดส่งให้ เพื่อถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยเลือกรายการถอนจากประเภทบัญชี บัตรเครดิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธนาคารออมสินทุกสาขา Call Center โทร. 1115

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *