สินเชื่อผ่อนทองได้ เมืองไทยแคปปิตอล สูงสุด 40000 บาท

เปิดให้ผ่อนทองได้แล้วโดยบริษัทเมืองไทยแคปปิตอลได้ปล่อยสินเชื่อตัวใหม่ชื่อว่าสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลัง หรือเรียกกันง่ายๆว่าสินเชื่อผ่อนทองวงเงินสูงสุด 40,000 บาท เริ่มปล่อยสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลัง(ผ่อนทอง)มาตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565

เกณฑ์พิจารณาสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลัง หรือสินเชื่อผ่อนทองเบื้องต้นเป็นลูกค้าปัจจุบันที่มีสินเชื่อกับทางบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล

มีประวัติชำระสินเชื่อดีติดต่อกันเกิน 6 เดือนขึ้นไป (งวดที่ 7 ทำเรื่องขอสินเชื่อได้)

สินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลัง หรือ สินเชื่อ ผ่อนทอง คือสินเชื่อตัวเดียวกัน

วงเงินกู้ไม่เกิน 40,000 บาท

จะต้องเป็นร้านทองที่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat 7%)

ยื่นกู้สินเชื่อเพิ่มเติมได้ด้วยตัวเองที่สาขาเมืองไทยแคปปิตอล

หากเป็นลูกค้าที่มีสินเชื่อจำนองมูลค่าเกิน 20,000 บาทขึ้นไปจะพิจารณาวงเงินอนุมัติพิเศษ

สินเชื่อผ่อนทองจากบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล สินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลัง

เปิดสินเชื่อตัวใหม่ซื้อก่อนผ่อนทีหลังหรือสินเชื่อผ่อนทอง

สินเชื่อผ่อนทองใช้เอกสารอะไรบ้าง? หรือสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลังจากบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล

บัตรประชาชน ตัวจริง

สำเนาทะเบียนบ้าน

และเอกสารเพิ่มเติมอย่างได่อย่างหนึ่งที่ท่านสะดวก

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า + ใบเสร็จชำระเงิน เดือนล่าสุด

บัตรพนักงาน + ใบรับรองการทำงาน (ต้องทำงานมากกว่า 3 เดือน)

บัตรพนักงาน + ใบรับรองเงินเดือน (ต้องทำงานมากกว่า 3 เดือน)

บัตรพนักงาน + สลิปเงินเดือน คาร์บอน 3 เดือน

สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

สมุดทะเบียนเกษตรกร เล่มสีเขียว

บัตรประจำตัวเกษตรกรชาวสวนยาง

บัตรประจำตัวผู้เพราะเลี้ยงสัตว์น้ำ

อาชีพค้าขาย ให้ใช้หน้าร้าน (แจ้งพนักงานว่ามีอาชีพค้าขาย และจะมีพนักงานเข้าไปถ่ายรูปหน้าร้าน)

*ให้ท่านเลือกเอกสารในข้อได่ข้อหนึ่ง ยื่นขอสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลังจากบริษัทเมืองไทยแคปปิตอลได้เลยครับ

เอกสารยื่นกู้ขอสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลัง หรือเอกสารที่ต้องยื่นขอสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลัง

ผ่อนทองเมืองไทยแคปปิตอลใช้เอกสารอะไรบ้าง

คุณสมบัติผู้ขอผ่อนทอง เมืองไทยแคปปิตอล

สัญชาติไทย

อายุ 20 – 60 ปี รวม

มีที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้จริง

มีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้จริง

มีอาชีพ (ไม่ว่างงาน)

สินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลังจากบริษัทเมืองไทยแคปปิตอลวงเงินให้กู้สูงสุด 40,000 บาท

สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอล ผ่อนทองไม่เกิน 4หมื่นบาท

ถาม ตอบ สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอล

ผ่อนทองกับเมืองไทยแคปปิตอลได้กี่เดือน?
สูงสุด 60 เดือน

สินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลัง หรือผ่อนทอง ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารเพิ่มเติมเกียวกับการประกอบอาชีพ

ผ่อนทอง 1 บาท งวดตกเดือนละเท่าไร?

ขึ้นอยู่ก้บจำนวนงวดที่เราเลือก เช่น ผ่อน 40 งวด ทอง 1 บาทอยู่ที่เดือนละ 1,042 บาท

สนใจสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลัง(ผ่อนทอง)ติดต่อได้ที่ไหน

สามารถติดต่อได้ที่สาขาเมืองไทยแคปปิตอลใกล้บ้าน


สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลเช็คเครดิตบูโรไหม?

ไม่เช็คเครดิตบูโร

ยื่นขอสินเชื่อส่วนบุคคลหรือสินเชื่อตัวอื่นๆของเมืองไทยแคปปิตอลได้ที่สาขาใกล้บ้า้น

ยื่นขอสินเชื่อผ่านสาขาเมืองไทยแคปปิตอล

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 483 8888

หรือเว็บไซต์ เว็บไซต์บริษัทเมืองไทยแคปปิตอล

ที่มา 18ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *