สิทธิบัตรทอง 16 อาการ รับยาฟรีที่ “Boots” ทุกสาขากว่า 200 จุดทั่วประเทศ

 

จากกรณีที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ให้ผู้ถือบัตรทองซึ่งเจ็บป่วยเล็กน้อยใน 16 กลุ่มอาการสามารถรับยาฟรีจากร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการดูแลผู้ใช้สิทธิบัตรทองที่มีอาการเจ็บป่วยทั่วไปใน 16 กลุ่มอาการได้ ซึ่งล่าสุด ภก.ยศนันตวิต ทุนคำกอบพึ่งตน Healthcare Director บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้เข้าร่วมโครงการฯ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสภาเภสัชกรรม โดยได้เริ่มให้บริการตั้งแต่เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทมีสาขาให้บริการกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ มีเภสัชกรมากกว่า 230 คน

มีการอบรมเภสัชกรเพื่อเตรียมตัวให้บริการในโครงการนี้โดยเฉพาะ ขั้นตอนการรับบริการระหว่างสิทธิบัตรทองและลูกค้าทั่วไปไม่แตกต่าง ทุกคนจะได้รับบริการที่เป็น high standard หรือมาตรฐานระดับสูงเหมือนกันทั้งหมด เพียงแต่สิทธิบัตรทองจะต้องใช้บัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบสิทธิก่อนตามที่ สปสช. กำหนด

 

เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จแล้ว ก็เข้าสู่ขั้นตอนการซักประวัติสอบถามอาการโรคแล้วจ่ายยาให้ เภสัชกรจะมีการติดตามอาการภายใน 3 วัน นอกจากนี้ หากคนไข้กลับถึงบ้านแล้วมีคำถามเพิ่มเติมสามารถเข้ามาถามในช่อง pharmacist chat ของแอปพลิเคชันบู๊ทส์ได้ด้วย

สินเชื่ อส่วนบุคคลจากธนาค ารธนชาตที่พร้อมช่วยเหลือทำให้ท่านสามารถนำเงิ นไปหมุนเวียนได้ตามความต้องการ

สามารถตอบโจทย์ประชาชนทุกท่านได้เป็นอย่ างดี

ท่านสามารถเข้าไปสอบถามขอสินเชื่ อได้แล้ววันนี้ไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดก็ตาม

ถึงแ ม้ท่านจะมีอาชีพอิสระหรือประกอบธุรกิจของตัวเองก็ไม่จำเป็น ต้องมีผู้ค้ำประกันหรือใช้หลักท รัพย์ค้ำประกันใดๆ

ทางธนาค ารธนชาตพร้อมปล่อยวงเงิ นให้กู้สูงสุด 5 เท่าของร ายได้มีวงเงิ นสูงสุดที่ไม่เกิน 1 แสนบ าท

พร้อมทั้งยังอนุมัติผ่ าน โอนเ งินเข้าบัญชีหรือเบิกจ่ายได้ง่ายๆที่ตู้ เอทีเอ็มโดยที่ไม่มีการหักค่ าธรรมเนียม

ในการเบิกจ่ายหรือเบิกถอน อีกทั้งยังให้กูยืมชำระแบบเรียบง่ายจ่ายแบบร ายเดือนในอัตร าดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0%

สินเชื่ อของธนชาติขั้นต่ำจะต้องชำระ 3% แต่จะต้องไม่น้อยไปกว่า 500 บ าทของวงเงิ นกู้

สามารถไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาค ารธนชาตสาขาใกล้บ้ านท่านหรือทุกสาขาทั่วประเทศ

หรือหากไม่สะดวกเดินทางสามารถสอบถามผ่ านทาง call center โทร 1770

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *