Sunday, 26 March 2023

วิธีลงทะเบียนค่าไฟ-ค่าน้ำ รอบใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ทำตามนี้

16 Mar 2023
42

วิธีลงทะเบียนรับสิทธิส่วนลดค่าไฟฟ้า และ ค่าน้ำประปา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนรอบใหม่ ผ่านเว็บไซต์ และสำนักงาน เริ่มแล้ววันนี้ (15 มี.ค. 2566) 

วันนี้ (15 มี.ค. 66) ถือเป็นวันแรกของการเปิดลงทะเบียนรับสิทธิส่วนลดค่าไฟฟ้า และ ค่าน้ำประปา สำหรับผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ ตามมาตรการบรรเทาช่วยเหลือผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ จะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิใหม่ทุกคน และต้องทำตามเงื่อนไขสวัสดิการตามที่กำหนดแบบ 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 66 เป็นต้นไป กับหน่วยงานผู้ให้บริการดังนี้

ช่องทางลงทะเบียนค่าไฟบัตรประชารัฐ

 • สำนักงาน การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือผ่านคลิกเว็บไซต์ https://meagate1.mea.or.th/welfareregis เบอร์ติดต่อ 1130
 • สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือคลิกผ่านเว็บไซต์ https://welfareregis.pea.co.th เบอร์ติดต่อ 1129
 • กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) หรือคลิกผ่านเว็บไซต์ https://walfareregis.sea.co.th เบอร์ติดต่อ 086 848 124

วิธีลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าไฟฟ้า บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 1. คลิกเข้าเว็บไซต์ การไฟฟ้านครหลวง (MEA) หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.)
 2. กรอก ข้อมูลรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ (เฉพาะหมายเลข 8 หลัก)
 3. กรอก บัญชีแสดงสัญญา (เฉพาะหมายเลข 9 หรือ 10 หลัก)
 4. กรอก ชื่อ-นามสกุล (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)
 5. กรอก ที่อยู่ (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)
 6. กรอก หมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 7. เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน
 8. กรอก E-mail ของผู้ลงทะเบียน
 9. กดปุ่ม ลงทะเบียน

วิธีลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำประปา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 1. เข้าเว็บไซต์ การประปานครหลวง หรือ การประปาส่วนภูมิภาค
 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชื่อ-นามสกุล ของผู้ลงทะเบียน (ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
 3. กรอก เลขบัตรประชาชน ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ลงทะเบียน
 4. กรอก E-mail ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี) , เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)
 5. เลือก สาขาของบ้าน ที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
 6. กรอก เลขที่ผู้ใช้น้ำ เลขที่ผู้ใช้น้ำของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
 7. เลือกรูปภาพที่ปรากฏให้ถูกต้อง และคลิกที่ปุ่ม “ตกลง
error: Content is protected !!