Monday, 5 June 2023

บริษัทนิวทราฟาร์ม จำกัด (บริษัทผลิตน้ำผลไม้) รับสมัครพนักงานผลิตหลายอัตรา รับวุฒิ ม.3 ขึ้นไป ค่าจ้าง 12,000++ 

11 Apr 2023
140

บริษัทนิวทราฟาร์ม จำกัด (บริษัทผลิตน้ำผลไม้) รับสมัครพนักงานผลิตหลายอัตรา รับวุฒิ ม.3 ขึ้นไป ค่าจ้าง 12,000++

บริษัท นิวทรา ฟาร์ม จำกัด (บริษัทผลิตน้ำผลไม้) เปิดรับสมัครพนักงานผลิตหลายอัตรา Full time รับวุฒิ ม.3 ขึ้นไป ค่าจ้าง 12,000++ 

มีสวัสดิการประกันสังคมประกันอุบัติเหตุ 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของบริษัท

รายละเอียดงาน : ดูแลเครื่องจักร ทำความสะอาดเครื่องจักรก่อนเริ่มและหลังปฏิบัติงาน 

ตรวจเครื่องจักรตามรายการ ควบคุมเครื่องจักร ป้อนวัตถุดิบเข้าเครื่อง

คุณสมบัติ

-วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

อ่านต่อ

 

error: Content is protected !!