กฟผ. เปิดรับสมัครงาน ประจำปี 2565 จำนวน 412 อัตรา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เปิดรับสมัครงาน ประจำปี 2565 จำนวน 412 อัตรา ซึ่งวันนี้(25 ตุลาคม 2565) มีการประกาศรายละเอียด ตำแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา และลักษณะงานที่เปิดรับ และจะเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 8 – 14 พฤศจิกายน 2565 นี้

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน จํานวน 412 อัตรา ระดับคุณวุฒิ ปวส. (ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร) , ปริญญาตรี (ไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร) และ ปริญญาโท/ปริญญาเอก (ไม่เกิน 32 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร)

การรับสมัคร
สมัครผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของ กฟผ. เท่านั้น โดยกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น.  ที่เว็บไซต์ www.egat.co.th

แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใช้สอบทุกตำแหน่ง (คลิกดู)

 

ธนาคารออมสินได้เปิดบริการ สินเชื่อบัตรกดเงินสด People Card ซึ่งเป็นบริการบัตรกดเงินสด วงเงินกู้ 30,000 บาท ถอนเงินจาก ATM ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคล ค้ำประกัน คำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินและจำนวนวันที่เบิกใช้จริง อัตราดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าบริการอื่นๆ ที่ธนาคารประกาศในแต่ละขณะ และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินแก่ลูกค้าแต่ละรายตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย

วิธีการใช้วงเงินบัตรสินเชื่อเงินสด

สามารถใช้วงเงินได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติวงเงิน และนำส่งสินเชื่อบัตรกดเงินสด (People Card) ร่วมกับรหัสผ่าน (PIN) ที่ธนาคารจัดส่งให้ เพื่อถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเลือกรายการถอนจากประเภทบัญชี “บัตรเครดิต”

วงเงินสูงสุด

วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน โดยวงเงินขั้นต่ำ เท่ากับ 30,000 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

การชำระเงิน

ไม่มี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ไม่มี ค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ

ไม่มี ค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า

ค่าธรรมเนียม

คิดดอกเบี้ย และ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ตามยอดที่กดใช้จริงไม่เบิกใช้ไม่เสียดอกเบี้ยและ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน

อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้ รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี

การชำระเงิน

1. ชำระเต็มจำนวนตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเงินสดฯ (Statement) หรือ

2. ชำระบางส่วน หรือ จ่ายตามจริงขั้นต่ำ 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเงินสดฯ (Statement) แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท

ช่องทางการชำระเงิน

1. เคาน์เตอร์ธนาคารออมสิน

2. ATM ธนาคารออมสิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *