กสิกร สินเชื่อที่สมัครได้ผ่านโทรศัพท์ง่าย ๆ วงเงิน 20,000 บาท อนุมัติง่าย ใครก็สมัครได้

กสิกร สินเชื่อที่สมัครได้ผ่านโทรศัพท์ง่าย ๆ วงเงิน 20,000 บาท อนุมัติง่าย ใครก็สมัครได้

สินเชื่อเงินด่วน ใครอยากได้เงินด่วนมาสมัคร Xpress Loan

จากธนาคารกสิกรไทย อนุมัติไว รู้ผลภายใน 30 นาที

สมัครง่าย อนมัติง่าย ใช้บัตรประชาช นใบเดียว


 

ก็สมัครได้ ใช้จ่ายได้ตามใจคุณ ไม่ว่าจะใช้เสริมสวย

เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ เรียนต่อ เเต่งบ้าน

พาครอบครัวไปพักผ่อน ปิดหนี้บัตรเครดิต

หรือเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน หากได้รับอนุมัติวงเ งิน 6,000 – 20,000 บ าท

เลือกผ่อนชำระได้ 12, 18 หรือ 24 เดือน

ผ่อนเพียง 410 บาทกู้ง่าย บัตรประชาชนเพียงใบเดียว

ผ่อนชำระเงินสิ นเชื่อเริ่มต้น 330 บาทต่อเดือน

โดยยอดนี้คำนวณจากวงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 6,000 บ าท

ที่ระยะเวลาการผ่อนชำระที่ 24 เดือน เตรียมเอกสารให้ครบเพียงเท่านี้ก็เเล้วไปที่สาขาได้เลย

สมัคร K Pay later ที่แอพ K Plus เท่านั้น > กดที่นี่

รายละเอียดการสมัครสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำจากธนาคาร

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อจากกสิกร

เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย

มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เพื่อสมัครสินเชื่อ

เมื่อรวมอายุของผู้กู้สินเชื่อกับระยะเวลาการผ่อนชำระ ต้องไม่เกิน 70 ปี

ต้องมีรายได้ 7,500 บาท ขึ้นไป

ต้องมีอายุงานมาเเล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับรวมที่ทำงานเดิมได้มีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

เอกสารประกอบการสมั ครสินเชื่อ

เอกสารเเสดงตัวตนเพื่อสมัครสินเชื่อ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาช น หรือ

สำเนาบัตรประจำตัวข้าร าชการ หรือ รั ฐวิสาหกิจ พร้อมเเนบสำเนาทะเบียนบ้ าน

เอกส ารเเสดงร ายได้ เลือกอย่ างใดอย่ างหนึ่ง

สลิปเงิ นเดือน 1 เดือน หรือ หนังสือรับรองเงิ นเดือน หรือ

เอกส าร 50 ทวิ ปีล่าสุดในกรณีที่มีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์ร ายได้ขั้นต่ำ ผู้กู้เงิ นสามารถรวมร ายได้อื่น ๆ เพิ่มได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวล า โดยยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ในกรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไม่ต้องยื่น

สำเนาสลิปโบนัส เฉพาะกรณีโบนัส

ในกรณีที่มีบัญชีการรับเงินเดือนกับทางธนาคารกสิกรไทย ตั้งเเต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารเเสดงร ายได้

รายละเอียดการสมัครสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระ

สินเชื่อเงินด่วน ใครอยากได้เงินด่วนมาสมัคร Xpress Loan

จากธนาคารกสิกรไทย อนุมัติไว รู้ผลภายใน 30 นาที

สมัครง่าย อนมัติง่าย ใช้บัตรประชาช นใบเดียว

ก็สมัครได้ ใช้จ่ายได้ตามใจคุณ ไม่ว่าจะใช้เสริมสวย

เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ เรียนต่อ เเต่งบ้าน

พาครอบครัวไปพักผ่อน ปิดหนี้บัตรเครดิต


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *